podatek dochodowy, rozliczenia podatkowe, przychody podatkowe, koszty podatkowe
lupa
A A A

Przegląd Podatku Dochodowego nr 13 (541) z dnia 1.07.2021

Kurs waluty stosowany w celu obliczenia podatku u źródła

Spółka mająca siedzibę w Polsce reguluje zobowiązania na rzecz zagranicznych kontrahentów (osób prawnych), od których kupuje tzw. usługi niematerialne. Wypłata należności za te usługi wymaga pobrania podatku u źródła. Jaki kurs spółka powinna stosować do przeliczania na złote wyrażonych w walutach obcych i wypłacanych na rzecz nierezydentów należności, aby prawidłowo obliczyć wysokość podatku u źródła, do którego poboru zobowiązana jest jako płatnik?

W celu określania wysokości przychodów, od których pobierany jest podatek u źródła, spółka powinna stosować kurs średni waluty obcej ogłoszony przez NBP na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wypłaty należności.

Wybrane przychody osiągane w Polsce przez podatników CIT, podlegających w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (tj. niebędących w Polsce rezydentami podatkowymi), co do zasady, są opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym, zwanym podatkiem u źródła.

W myśl art. 21 ust. 1 pkt 2a updop, opodatkowaniu w Polsce zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 20% przychodów podlegają przychody osób zagranicznych uzyskane przez nie na terytorium Polski z tytułu świadczeń: doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług reklamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze.

Stosownie do art. 26 ust. 1 updop, osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne będące przedsiębiorcami, które dokonują wypłat z tytułów wymienionych m.in. w art. 21 ust. 1 updop, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym obowiązującym u wypłacającego te należności łącznie kwoty 2.000.000 zł na rzecz tego samego podatnika, są obowiązane jako płatnicy pobierać w dniu dokonania wypłaty zryczałtowany podatek dochodowy od tych wypłat. Przy czym zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania albo niepobranie podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem udokumentowania siedziby podatnika dla celów podatkowych uzyskanym od podatnika certyfikatem rezydencji. Przy weryfikacji warunków zastosowania stawki podatku innej niż określona m.in. w art. 21 ust. 1 updop, zwolnienia lub warunków niepobrania podatku, wynikających z przepisów szczególnych lub umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, płatnik jest obowiązany do dochowania należytej staranności. Przy ocenie dochowania należytej staranności uwzględnia się charakter oraz skalę działalności prowadzonej przez płatnika.

Aby uniknąć podatku u źródła, należy stosować postanowienia umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania, na gruncie których usługi niematerialne traktowane są jako "zyski przedsiębiorstwa". Większość umów o unikaniu podwójnego opodatkowania wskazuje w art. 7 ust. 1, że zyski przedsiębiorstwa są, co do zasady, opodatkowane w państwie siedziby. Na podstawie tych regulacji nierezydenci są zwolnieni z polskiego podatku u źródła od płatności za usługi niematerialne. Zatem stosując tę regulację, płatnik nie pobierze zryczałtowanego podatku dochodowego od należności za te usługi, pod warunkiem uzyskania certyfikatu rezydencji i zachowania należytej staranności.

W przypadku przychodów, o których mowa w art. 21 ust. 1 pkt 2a updop, miejsce siedziby podatnika dla celów podatkowych może zostać potwierdzone kopią certyfikatu rezydencji. Jest to możliwe, jeżeli kwota wypłacanych na rzecz tego samego podmiotu należności nie będzie przekraczała 10.000 zł w roku kalendarzowym, a informacje wynikające z przedłożonej kopii certyfikatu rezydencji nie będą budziły uzasadnionych wątpliwości co do zgodności ze stanem faktycznym. Tak wynika z art. 26 ust. 1n updop.

Przychody podlegające opodatkowaniu podatkiem u źródła są wyrażone zwykle w walucie obcej, zatem należy dokonać ich przeliczenia. Zgodnie z art. 12 ust. 2 updop, przychody w walutach obcych przelicza się na złote według kursu średniego ogłaszanego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień uzyskania przychodu.

Wskazniki i stawki Kursy średnie walut obcych ogłaszane
przez NBP dostępne są w serwisie
www.wskazniki.gofin.pl

Z interpretacji indywidualnych organów podatkowych wynika, że dzień dokonania wypłaty należności na rzecz kontrahenta zagranicznego powinien być uznawany za dzień uzyskania przychodu przez tego kontrahenta. W konsekwencji, na potrzeby ustalenia wysokości podatku u źródła, wartość należności przelicza się na złote po średnim kursie NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania wypłaty na rzecz kontrahenta zagranicznego. Tak wynika np. z interpretacji indywidualnej Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 24 lutego 2020 r., nr 0111-KDIB1-1.4010.526.2019.2.SG i z 24 października 2019 r., nr 0111-KDIB2-1.4010.366.2019.2.EN.

Warto dodać, że na złote należy przeliczać przychody (a więc podatek u źródła obliczać i pobierać od kwot przeliczonych na złote), a nie dopiero kwoty pobranego podatku u źródła.

Obliczając podatek, trzeba pamiętać, że zarówno podstawa opodatkowania, jak i kwota podatku powinny być zaokrąglane do pełnych złotych w ten sposób, że końcówki kwot wynoszące mniej niż 50 groszy pomija się, a końcówki kwot wynoszące 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

Przykład

Spółka nabyła usługi reklamowe od kontrahenta z Francji. 11 czerwca 2021 r. wypłaciła mu należność za te usługi w wysokości 4.527 euro. Nie dysponuje certyfikatem rezydencji kontrahenta, zatem nie było możliwości niepobrania podatku przy tej płatności. Kurs średni NBP z 10 czerwca 2021 r. wyniósł 4,4800 zł/euro. Zatem podatek od należności 4.527 euro wyniesie w zaokrągleniu do pełnych złotych 4.056 zł (4.527 euro x 4,4800 zł/euro x 20%).

www.PodatekDochodowy.pl - Dochody zagraniczne:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

maj 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum Podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.