podatek dochodowy, rozliczenia podatkowe, przychody podatkowe, koszty podatkowe
lupa
A A A

Przegląd Podatku Dochodowego nr 22 (454) z dnia 20.11.2017

Podatek od dochodu cudzoziemca zatrudnionego na umowę o pracę

W jaki sposób będą opodatkowane dochody cudzoziemca (nierezydenta) z pracy najemnej wykonywanej na terytorium Polski na podstawie umowy o pracę zawartej z polskim pracodawcą?

Dochody nierezydenta z pracy najemnej wykonywanej na terytorium Polski na podstawie umowy o pracę zawartej z polskim pracodawcą będą opodatkowane na takich samych zasadach, jak w przypadku pracownika będącego polskim obywatelem.

W przypadku gdy nierezydent w rozumieniu ustawy o PIT jest pracownikiem uzyskującym dochód z tytułu stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, jego dochód podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych. Oznacza to, że polski pracodawca, jako płatnik, powinien pobierać miesięczne zaliczki na podatek dochodowy, obliczone według zasad określonych w art. 32 updof. Tak więc płatnik oblicza zaliczki na podatek dochodowy, stosując odpowiednie koszty uzyskania przychodu, odliczając potrącone w danym miesiącu ze środków podatnika składki na ubezpieczenia społeczne, a także uwzględniając kwotę zmniejszającą zaliczkę na podatek (46,33 zł), o ile pracownik przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym złoży pracodawcy PIT-2.

Obliczoną zaliczkę na podatek dochodowy zmniejsza się o pobraną przez pracodawcę, jako płatnika, składkę na ubezpieczenie zdrowotne (zmniejszenie nie może jednak przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki).

Tak ustaloną i pobraną zaliczkę płatnik powinien przekazywać do 20 dnia następnego miesiąca na rachunek urzędu skarbowego, właściwego według swojego miejsca zamieszkania, a jeżeli płatnik nie jest osobą fizyczną, według siedziby bądź miejsca prowadzenia działalności, gdy płatnik nie posiada siedziby.

Kwoty zaliczek na podatek dochodowy pracownika, pracodawca powinien wykazać w rocznej deklaracji PIT-4R. Ponadto zobowiązany jest do sporządzenia oraz dostarczenia zarówno podatnikowi, jak i właściwemu urzędowi skarbowemu informacji o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11. Informację tę należy przekazać do urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych. Termin jej przekazania upływa:

  • z końcem stycznia roku następującego po roku podatkowym - gdy przekazywana jest do urzędu skarbowego w formie papierowej,
     
  • z końcem lutego roku następującego po roku podatkowym - gdy przekazywana jest do urzędu skarbowego w formie elektronicznej oraz podatnikowi.
Aktywne druki i formularze PIT-4R i PIT-11 dostępne są w serwisie
www.druki.gofin.pl
w zakładce Podatki dochodowe

Jeżeli obowiązek poboru zaliczek na podatek dochodowy ustanie w ciągu roku i pracownik złoży pisemny wniosek o przekazanie mu informacji PIT-11, to pracodawca w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku powinien sporządzić i przekazać tę informację podatnikowi i do urzędu skarbowego.

Nierezydent uzyskujący dochody z tytułu umowy o pracę świadczonej w Polsce musi do końca kwietnia następnego roku podatkowego dokonać rozliczenia tych dochodów. Ma więc obowiązek złożyć do urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania osób zagranicznych zeznanie podatkowe PIT-37. Jeżeli zamierza wyjechać z Polski przed terminem wyznaczonym do złożenia zeznania za dany rok podatkowy, powinien złożyć to zeznanie przed opuszczeniem Polski.

Urzędy skarbowe właściwe do spraw opodatkowania osób zagranicznych określił Minister Finansów w rozporządzeniu z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie właściwości organów podatkowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 122).

www.PodatekDochodowy.pl - Dochody zagraniczne:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60