podatek dochodowy, rozliczenia podatkowe, przychody podatkowe, koszty podatkowe
lupa
Specjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z kwartalnej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
Zamknij
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 1 (936) z dnia 1.01.2017

Ustalenie przychodu ze sprzedaży akcji posiadanych w innej spółce kapitałowej

Spółka z o.o. posiada akcje innej polskiej spółki kapitałowej, które kupiła za gotówkę. Akcje te spółka zamierza sprzedać. W jakiej wysokości spółka powinna wykazać przychód z tytułu tej sprzedaży?

Przychodem ze sprzedaży akcji będzie generalnie cena określona w umowie sprzedaży.

W ustawie o PDOP brak jest regulacji, które w sposób szczególny odnosiłyby się do ustalania wysokości przychodu ze sprzedaży akcji (czy udziałów) posiadanych w spółce kapitałowej.

Sprzedając zatem ww. akcje należy uwzględnić zasady ogólne, określone w art. 14 ustawy o PDOP. Z przepisów tych wynika m.in., że przychodem z odpłatnego zbycia rzeczy lub praw majątkowych jest ich wartość wyrażona w cenie określonej w umowie, przy czym jest to cena pomniejszona o kwotę VAT należnego, o ile oczywiście sprzedaż jest opodatkowana VAT (zob. art. 14 ust. 4 w powiązaniu z art. 12 ust. 4 pkt 9 ustawy o PDOP). Jeżeli jednak cena bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiega od wartości rynkowej tych rzeczy lub praw, przychód ten określa organ podatkowy w wysokości wartości rynkowej.

A zatem przychodem ze sprzedaży akcji będzie zasadniczo cena określona w umowie sprzedaży (wspomnijmy, że jeżeli sprzedaż akcji dokonywana jest przez podmiot, który nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie obrotu akcjami, to generalnie sprzedaż akcji nie podlega opodatkowaniu VAT). Jeśli cena ta nie będzie bez uzasadnionej przyczyny znacznie odbiegała od wartości rynkowej, to określony w tej wysokości przychód nie będzie kwestionowany przez organ podatkowy.

Więcej przeczytasz w Pisaliśmy o tym
Biuletynie Informacyjnym nr 14 z 10.05.2016 r.
na str. 13-17

Także ustalając moment powstania przedmiotowego przychodu stosuje się zasady ogólne, określone w art. 12 ust. 3a ustawy o PDOP.

paragraf Na podstawie art. 12 ust. 3a ustawy o PDOP, za datę powstania przychodu należnego uważa się (z zastrzeżeniem, które tu pomijamy) dzień wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie później niż dzień:
  • wystawienia faktury albo
     
  • uregulowania należności.

Ta z ww. czynności, która wystąpi jako pierwsza, wyznaczy moment powstania przychodu podatkowego.

W związku z powyższym, przychód ze sprzedaży akcji (posiadanych w innej spółce kapitałowej) powstanie zasadniczo w dacie ich zbycia.

Natomiast ewentualne otrzymanie zaliczki na poczet sprzedaży akcji nie będzie stanowiło przychodu podatkowego (zob. art. 12 ust. 4 pkt 1 ustawy o PDOP).

Należy dodać, że w momencie sprzedaży akcji (posiadanych w innej spółce kapitałowej) dotychczasowy wspólnik (tu: spółka z o.o.) może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione na nabycie (objęcie) tych akcji.


Sprzedaż akcji posiadanych w innej polskiej spółce kapitałowej nie jest rozliczana odrębnie od innych przychodów uzyskiwanych w ramach prowadzonej działalności. Przychód uzyskany ze sprzedaży akcji łączy się zatem z innymi przychodami, osiąganymi w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Analogicznie jest w przypadku kosztów uzyskania przychodów w postaci wydatków poniesionych na nabycie (objęcie) tych akcji.


Podobny pogląd zaprezentował np. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 30 marca 2016 r., nr IBPB-1-3/4510-44/16/AW. Zdaniem organu podatkowego:

"(...) przychodem dla Wnioskodawcy będzie cena za jaką sprzeda akcje (rozpoznana zgodnie z art. 14 updop). Natomiast, kosztem uzyskania przychodów będzie łączna kwota wydatków, jakie Wnioskodawca poniesie na objęcie akcji. W związku z powyższym ustalona w ten sposób kwota kosztu uzyskania przychodu będzie podlegała w całości zaliczeniu do kosztów uzyskania przychodów Wnioskodawcy za rok podatkowy, w którym Wnioskodawca sprzeda akcje. (...)"

Organ podatkowy dodał ponadto, że przepisy ustawy o PDOP nie ograniczają prawa do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych na objęcie sprzedawanych akcji, mimo że mogą one przewyższać przychód osiągnięty z ich sprzedaży.

Przykład

Spółka z o.o. "A" (nieprowadząca działalności gospodarczej w zakresie obrotu akcjami) posiadała akcje spółki akcyjnej "B". Akcje te spółka z o.o. nabyła uprzednio za gotówkę. Wydatki na nabycie tych akcji wyniosły 30.000 zł. W grudniu 2016 r. spółka z o.o. sprzedała ww. akcje za kwotę 40.000 zł (zapłata za nie nastąpiła w dniu ich zbycia).

W momencie zbycia tych akcji spółka wykazała przychód w kwocie 40.000 zł oraz koszt uzyskania przychodów w wysokości 30.000 zł.

www.PodatekDochodowy.pl - Przychody podatkowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60