podatek dochodowy, rozliczenia podatkowe, przychody podatkowe, koszty podatkowe
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 96 (1450) z dnia 30.11.2017

Moment powstania przychodu z usług szkoleniowych

W przypadku usług szkoleniowych o momencie powstania przychodu w podatku dochodowym decyduje przede wszystkim ich charakter. Potwierdza to interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 14 listopada 2017 r., nr 0111-KDIB1-3.4010.272.2017.3.MST.

Spółka z o.o. zajmuje się organizacją szkoleń. Obecnie ma zamiar wprowadzić w zawieranych z kursantami umowach zapisy określające sposób rozliczania należności za szkolenie. Spółka planuje w tym zakresie dokonywać rozliczeń w okresach rozliczeniowych, a także na podstawie jednorazowej zapłaty całości kwoty "z góry", przed rozpoczęciem kursu a po zawarciu umowy, lub "z dołu" - po zakończeniu kursu. W przypadku usługi rozliczanej w okresach rozliczeniowych, okres taki miałby zaczynać się pierwszego dnia miesiąca i trwać trzy miesiące kalendarzowe, przy czym pierwszy okres rozliczeniowy miałby zacząć się w dniu rozpoczęcia szkolenia i kończyć z upływem kwartału, wliczając w to miesiąc, w którym to szkolenie się rozpoczęło. W związku z wątpliwościami w zakresie ustalenia momentu powstawania przychodu ze świadczonych usług szkoleniowych w zakresie planowanego wprowadzenia takiego systemu płatności, o rozstrzygniecie tej kwestii spółka wystąpiła do organu podatkowego.

Organ podatkowy w wydanej interpretacji przywołując art. 12 ust. 3a ustawy o pdop wskazał, że regułą jest, iż przychód powstaje w dacie następujących zdarzeń: wydania rzeczy, zbycia prawa majątkowego lub wykonania usługi albo częściowego wykonania usługi, nie później niż w dniu wystawienia faktury albo uregulowania należności. Natomiast w przypadku usługi rozliczanej w okresach rozliczeniowych ustawodawca w art. 12 ust. 3c ustawy o pdop, jako możliwe daty powstania przychodu, wskazał ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego na wystawionej fakturze. Odnosząc przywołane przepisy do sytuacji spółki organ wskazał, że w przypadku kwoty wynagrodzenia opłaconej "z góry" przychód powstanie w dniu uregulowania należności. Z kolei przy płatności "z dołu" przychód powinien powstać w dniu wykonania usługi, ponieważ jest to zdarzenie najwcześniejsze.

Natomiast w przypadku, gdy w umowie lub regulaminie zostanie określone, że usługa przeprowadzenia kursu jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, organ podatkowy potwierdził, że przychód należny powinien być określany w ostatnim dniu przyjętego przez strony okresu rozliczeniowego, zgodnie z art. 12 ust. 3c ustawy o pdop.

www.PodatekDochodowy.pl - Przychody podatkowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60