podatek dochodowy, rozliczenia podatkowe, przychody podatkowe, koszty podatkowe
lupa
A A A

Przegląd Podatku Dochodowego nr 18 (450) z dnia 20.09.2017

Ewidencjonowanie przychodu rejestrowanego w kasie fiskalnej

Podatnicy dokonujący sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych, co do zasady, są obowiązani prowadzić ewidencję obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących. Stanowi tak art. 111 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2017 r. poz. 1221).

Z kolei zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 3 i 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. poz. 363 ze zm.), prowadząc ewidencję w formie kasy rejestrującej, podatnicy sporządzają:

 • raport fiskalny dobowy po zakończeniu sprzedaży za dany dzień, nie później jednak niż przed dokonaniem pierwszej sprzedaży w dniu następnym,
   
 • raport fiskalny okresowy (miesięczny) po zakończeniu sprzedaży za dany miesiąc, w terminie do 25 dnia miesiąca następującego po danym miesiącu.

Wspomniane raporty stanowią podstawę dokonania zapisu przychodów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów u podatników rozliczających podatek dochodowy według skali podatkowej lub podatkiem liniowym oraz w ewidencji przychodów prowadzonej przez podatników stosujących opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

4.1. Ujmowanie przychodów z kasy w podatkowej księdze

Z uregulowań § 20 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. z 2017 r. poz. 728) wynika, że podatnicy, którzy ewidencjonują obrót przy zastosowaniu kas rejestrujących, sami decydują, czy zarejestrowane w ten sposób przychody ujmować w księdze na podstawie raportów dobowych czy miesięcznych. Zależnie od przyjętego sposobu, zapisu przychodów ze sprzedaży rejestrowanej w kasie rejestrującej (zwanej dalej także kasą fiskalną) dokonuje się w księdze w kolumnie 7 "wartość sprzedanych towarów i usług", na podstawie danych wynikających z:

 • raportów dobowych - pod datą tych raportów,
   
 • raportów miesięcznych - pod datą ostatniego dnia danego miesiąca, w terminie zapewniającym prawidłowe i terminowe rozliczenia z budżetem, lecz nie później niż do dnia 20 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni (§ 20 ust. 2 w związku z § 30 ust. 1 rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów).

Należy dodać, że w każdym z opisanych przypadków, w podatkowej księdze ujmuje się dane z raportów fiskalnych skorygowane o kwoty mające wpływ na wysokość przychodu. Przyczyną takiej korekty mogą być takie zdarzenia, jak zwrot towarów, uznanie reklamacji czy zaewidencjonowanie w kasie wpłaty (zaliczki, przedpłaty) na poczet przyszłej sprzedaży, które stosownie do art. 14 ust. 3 pkt 1 updof, co do zasady, nie są zaliczane do przychodów.

Korekty danych z raportów fiskalnych podatnicy dokonują na podstawie dodatkowych ewidencji, tj. ewidencji zwrotów i ewidencji reklamacji. Natomiast korekty, które nie podlegają ujęciu w tych ewidencjach, opisuje się na odwrocie raportu dobowego lub miesięcznego będącego podstawą zapisu w podatkowej księdze.

4.2. Raport fiskalny podstawą zapisów w ewidencji przychodów

Możliwość dokonywania zapisów na podstawie raportów fiskalnych, dobowych lub miesięcznych, dopuszcza również § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2002 r. w sprawie prowadzenia ewidencji przychodów i wykazu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 701).

Z treści tego przepisu wynika, że w ewidencji przychodów wpisuje się dane z raportów fiskalnych, skorygowanych o kwoty mające wpływ na wysokość przychodów. Przy czym przychód z raportów dobowych wpisuje się pod datą tego raportu, a z raportów miesięcznych - na ostatni dzień danego miesiąca, którego raport dotyczy.

Wspomnianej korekty danych wynikających z raportów dobowych lub raportów miesięcznych dokonuje się na podstawie odrębnych ewidencji (np. ewidencji zwrotów i ewidencji reklamacji). Jeśli natomiast zdarzenia skutkujące wymogiem korekty nie podlegają ujęciu w odrębnych ewidencjach, stosownego opisu dokonuje się na odwrocie raportu.

Poza tym, jeżeli podatnicy opłacają ryczałt od przychodów ewidencjonowanych według różnych stawek, to na odwrocie raportu fiskalnego, będącego podstawą zapisu przychodów w ewidencji przychodów, muszą podać łączną wartość przychodów, wynikającą z tego raportu z podziałem na przychody objęte poszczególnymi stawkami ryczałtu.

4.3. Zagadnienia problemowe

1) Czy podatnik, który prowadzi podatkową księgę, na bieżąco musi drukować raport dobowy i wpisywać zerową wartość przychodu, gdy w dniu, którego raport dotyczy, nie było sprzedaży?

Nie, za dzień gdy nie wystąpiła sprzedaż, podatnik nie musi drukować "zerowego" raportu dobowego ani dokonywać w księdze zapisu wskazującego na brak przychodu.

Podatnik, który w ramach działalności gospodarczej ewidencjonuje sprzedaż towarów i usług w kasie rejestrującej, co do zasady, uzyskane przychody wpisuje do księgi m.in. na podstawie dobowych raportów fiskalnych. Wymóg sporządzania takich raportów wynika z rozporządzenia w sprawie kas rejestrujących. Stosownie do definicji zawartej w § 2 pkt 19 tego rozporządzenia, pod pojęciem raportu fiskalnego (np. dobowego, okresowego, w tym miesięcznego) rozumie się dokument fiskalny zawierający dane sumaryczne o obrocie i kwotach podatku za daną dobę lub za wybrany okres w ujęciu według poszczególnych stawek podatku oraz sprzedaży zwolnionej od podatku. W świetle tej definicji przyjmuje się zatem, że obowiązek sporządzania raportów dobowych uzależniony jest od wystąpienia sprzedaży, która podlega obowiązkowi ewidencjonowania w kasie. Brak sprzedaży oznacza natomiast, że obrót i kwota podatku mają wartość zerową, a w konsekwencji za dzień, w którym nie wystąpiła sprzedaż wymagająca jej zarejestrowania w kasie, nie ma obowiązku sporządzenia raportów dobowych. Nie ma też podstaw do dokonywania zapisów w księdze na podstawie raportu dobowego wykazującego wartość zerową.


2) Jaki dokument jest podstawą zapisu przychodu w podatkowej księdze, w sytuacji gdy po dokonaniu sprzedaży i zarejestrowaniu obrotu w kasie fiskalnej klient wystąpi o wystawienie faktury?

Mimo wystawienia faktury do paragonu zarejestrowanego w kasie fiskalnej, podstawą zapisu przychodu w podatkowej księdze będzie raport fiskalny.

Zasadniczo podatnik, który obrót towarów i usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej ewidencjonuje przy zastosowaniu kasy rejestrującej, ma obowiązek wydać klientowi paragon dokumentujący sprzedaż. Mimo tego klient może również zażądać wystawienia mu faktury sprzedażowej. W takim przypadku uzyskanie przychodu potwierdza raport fiskalny (dobowy lub miesięczny) wydrukowany z kasy fiskalnej oraz faktura. Do takiej sytuacji odnosi się przepis § 20 ust. 4 rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Z jego regulacji wynika, że kwot wynikających z faktur dokumentujących sprzedaż uprzednio zarejestrowaną przy zastosowaniu kas rejestrujących nie wpisuje się do podatkowej księgi. Należy natomiast kopie takich faktur połączyć w sposób trwały ze zwróconymi oryginałami paragonów fiskalnych.


3)
Czy podatnik któremu podatkową księgę prowadzi biuro rachunkowe, ma obowiązek prowadzić ewidencję sprzedaży, jeżeli ewidencjonuje obrót z zastosowaniem kasy fiskalnej?

Nie, nie ma on takiego obowiązku.

Generalnie zgodnie z § 8 ust. 1 rozporządzenia w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów, jeżeli podatnik powierzył prowadzenie księgi biuru rachunkowemu, to musi on prowadzić ewidencję sprzedaży w miejscu wykonywania działalności. Wymóg ten nie obowiązuje jednak, w sytuacji gdy podatnik ewidencjonuje obrót przy zastosowaniu kas rejestrujących w rozumieniu przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Stanowi o tym wprost § 8 ust. 3 powołanego rozporządzenia. Tak więc w sytuacji opisanej w pytaniu, skoro podatnik ewidencjonuje obrót przy zastosowaniu kasy rejestrującej, to nie musi prowadzić dodatkowo ewidencji sprzedaży, a biuro rachunkowe prowadzące podatkową księgę wpisuje w niej przychód na podstawie miesięcznego raportu z kasy rejestrującej.

www.PodatekDochodowy.pl - Przychody podatkowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

czerwiec 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
15
16
18
19
21
22
23
24
26
27
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum Podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.