podatek dochodowy, rozliczenia podatkowe, przychody podatkowe, koszty podatkowe
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 83 (1333) z dnia 17.10.2016

Moment powstania przychodu w zakresie usług

Prawidłowe określenie momentu powstania przychodu może sprawiać podmiotom gospodarczym pewne trudności - szczególnie w działalności usługowej. Nie zawsze bowiem w dacie otrzymania należności należy rozpoznawać przychód, a może być również tak, że przy braku zapłaty przychód należy wykazać i opodatkować.


W ramach działalności gospodarczej wykonuję i sprzedaję dla podmiotów gospodarczych elementy metaloplastyki. W dniu 30 września br. przyjąłem od klienta do realizacji zamówienie na wartość 30.000 zł. W tym samym dniu pobrałem również 3.000 zł zaliczki. Kiedy otrzymaną zaliczkę należy rozliczyć w przychodach?

Otrzymanie zaliczki na poczet usługi, która zostanie wykonana w przyszłych okresach, z zastrzeżeniami niemającymi zastosowania w omawianym przypadku, nie generuje przychodu. Jak stanowi art. 14 ust. 3 pkt 1 ustawy o pdof, pobrane wpłaty lub zarachowane należności na poczet dostaw towarów i usług, które zostaną wykonane w następnych okresach sprawozdawczych, nie stanowią przychodów z działalności gospodarczej. Otrzymane zaliczki nie mają bowiem charakteru definitywnego, więc przychód podatkowy z tytułu ich pobrania powstaje w momencie ostatecznego wykonania usługi, nie później niż w dniu wystawienia faktury albo uregulowania należności.

Wobec tego Czytelnik wskazaną w pytaniu zaliczkę powinien rozpoznać jako przychód dopiero w momencie wykonania usługi, nie później niż w dniu wystawienia faktury lub uregulowania należności z tytułu ostatecznej realizacji łączącej strony umowy.


Spółka w ramach prowadzonej działalności gospodarczej oddaje w najem lokal użytkowo-usługowy. Zgodnie z zawartą umową najmu obciążanie najemcy opłatami za tzw. media w tym lokalu (energia elektryczna, gaz, dostawa wody) odbywa się na zasadzie refakturowania. Kiedy spółka powinna rozpoznać przychód z refakturowanych opłat za media?

Ustawy o podatkach dochodowych nie regulują zagadnienia refakturowania kosztów. W praktyce refaktura opłat za tzw. media dokumentuje odsprzedaż usług przez wynajmującego na ich faktycznego odbiorcę bez doliczania marży.

W celu określenia momentu powstania przychodu należy w omawianym przypadku zastosować art. 14 ust. 1c ustawy o pdof i art. 12 ust. 3a ustawy o pdop oraz art. 14 ust. 1e ustawy o pdof i art. 12 ust. 3c ustawy o pdop. Co do zasady przychód z tytułu usługi (z wyjątkami niemającymi zastosowania w przedstawionej sytuacji) powstaje w dniu jej wykonania, albo częściowego jej wykonania, nie później niż w dniu wystawienia faktury albo uregulowania należności. W przypadku gdy strony ustalą, że usługa jest rozliczana w okresach rozliczeniowych, za datę powstania przychodu uznaje się ostatni dzień okresu rozliczeniowego określonego w umowie lub na wystawionej fakturze, nie rzadziej niż raz w roku.

Wobec tego, jeśli spółka i najemca w zawartej umowie ustalili, że koszty opłat za media są rozliczane w okresach rozliczeniowych, to, co do zasady, przychód z tego tytułu po stronie wynajmującego powstanie w ostatnim dniu przyjętego przez strony okresu rozliczeniowego.

Natomiast jeśli strony nie uzgodniły w tym zakresie okresów rozliczeniowych, wówczas przychód powstanie w dniu wykonania usługi, nie później jednak niż w dniu wystawienia faktury lub otrzymania należności. W praktyce przyjmuje się, że momentem wykonania usługi, której koszty poniesienia dokumentuje refaktura, jest dzień wystawienia refaktury. Stąd w takiej sytuacji przychód podatkowy powstanie w dniu wystawienia refaktury lub otrzymania z tego tytułu zapłaty, jeśli moment zapłaty nastąpi wcześniej.

Zatem prawidłowe określenie momentu powstania przychodu z tytułu refakturowania kosztów przez spółkę zależy w głównej mierze od postanowień umowy najmu zawartej przez strony.


Prowadzę jednoosobową działalność gospodarczą w zakresie usług budowlanych. Kiedy powstanie przychód podatkowy, gdy protokół odbioru robót podpisałem w sierpniu br., fakturę wystawiłem we wrześniu br., natomiast zapłata nastąpiła 10 października br.?

Jak już zaznaczono w odpowiedzi na poprzednie pytanie, w art. 14 ust. 1c ustawy o pdof zawarto ogólną zasadę dotyczącą momentu powstania przychodu z działalności gospodarczej, która ma zastosowanie także w zakresie usług budowlanych. Tym samym w omawianym przypadku jedno ze zdarzeń (dzień wykonania usługi albo częściowego jej wykonania, dzień wystawienia faktury albo uregulowania należności), które wystąpi najwcześniej, wyznaczy datę powstania przychodu.

Dla celów podatku dochodowego dzień wykonania usługi budowlanej, co do zasady, wyznacza dzień podpisania protokołu odbioru robót. Istnieje w tym przypadku rozbieżność w zakresie podatku dochodowego i podatku VAT, ponieważ na potrzeby podatku VAT dzień wykonania omawianej usługi wyznacza dzień faktycznego jej wykonania.

Minister Finansów w odpowiedzi z dnia 26 czerwca 2014 r. na zapytanie naszego Wydawnictwa wskazał, że w podatku dochodowym moment wykonania usług budowlanych określa się na podstawie dokumentów potwierdzających dzień ich przyjęcia i wykonania. Dokumentem takim może być protokół odbioru robót, w którym inwestor potwierdza dzień realizacji inwestycji. Zdaniem Ministra Finansów, jeśli zgodnie z umową wykonanie robót budowlanych odbywa się etapami i znajduje to potwierdzenie w protokole odbioru robót, wówczas data jego podpisania potwierdzi częściowe wykonanie usługi i dzień powstania przychodu. Jeśli z umowy wynika, że rozliczenie inwestycji nastąpi po jej całkowitej realizacji, wówczas przychód powstanie w momencie jej ostatecznego wykonania i rozliczenia, nie później niż w dniu wystawienia faktury albo uregulowania należności.

W przedstawionym przypadku Czytelnik wskazał, iż podpisanie protokołu odbioru robót miało miejsce w sierpniu br., czyli nastąpiło wcześniej niż wystawienie faktury oraz uregulowanie należności. Zatem w tej sytuacji to dzień wykonania usługi określony w protokole odbioru robót jest datą powstania przychodu. Wobec tego w podatku dochodowym przychód powstał w sierpniu br.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o pdof (Dz. U. z 2012 r. poz. 361 ze zm.)

Ustawa z dnia 15.02.1992 r. o pdop (Dz. U. z 2014 r. poz. 851 ze zm.)

www.PodatekDochodowy.pl - Przychody podatkowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

październik 2020
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków

KALKULATORY

Narzędzia księgowego i kadrowego

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.