podatek dochodowy, rozliczenia podatkowe, przychody podatkowe, koszty podatkowe
lupa
Specjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z kwartalnej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 67 (1317) z dnia 22.08.2016

Przychody ze składek na ubezpieczenie OC

Składki opłacane przez spółkę tytułem ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej członków zarządu, rady nadzorczej i dyrektorów spółki, stanowią dla tych osób nieodpłatne świadczenia w rozumieniu art. 11 ust. 1 ustawy o pdof. Przychód w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu uzyskania tych świadczeń powstanie w momencie zapłaty składki ubezpieczeniowej.

Przychody ze składek na ubezpieczenie OC
rys. Przychody ze składek na ubezpieczenie OC


O CO PYTAŁ PODATNIK?

Spółka podpisała umowę ubezpieczenia, która obejmuje członków zarządu, rady nadzorczej oraz dyrektorów spółki. Członkowie zarządu oraz dyrektorzy pozostają ze spółką w stosunku pracy, natomiast członkowie rady nadzorczej pełnią swoje funkcje w radzie na podstawie aktów powołania. Ochrona ubezpieczeniowa nabyta przez spółkę dotyczy odpowiedzialności cywilnej wskazanych osób z tytułu uchybień, błędów i nieprawidłowych decyzji związanych z zarządzaniem spółką. Ponieważ ubezpieczenie nie dotyczy konkretnych osób, tylko pełnienia funkcji, umowa ma charakter bezimienny. Z tego powodu spółka nie jest zobowiązana do informowania ubezpieczyciela o zmianach osobowych w jej organach oraz zmianach kadrowych wśród pracowników.

Spółka przyporządkowała do poszczególnych osób opłacaną za nie składkę i ustaliła z tego tytułu przychód podatkowy, od którego naliczane są składki ZUS i podatek dochodowy. Mając jednak wątpliwości, spowodowane wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego z dnia 8 lipca 2014 r., sygn. akt K 7/13, oraz wyrokiem NSA z dnia 3.12.2014 r., sygn. akt II FSK 2984/14, czy jej postępowanie jest prawidłowe, o rozstrzygnięcie tej kwestii wystąpiła do organu podatkowego.


ZDANIEM IZBY SKARBOWEJ:

Organ podatkowy w wydanej interpretacji wskazał, że dla osób objętych przez spółkę ubezpieczeniem OC wartość opłaconej przez spółkę składki ubezpieczeniowej będzie przychodem podatkowym.

Następnie organ odniósł się do przywołanych przez spółkę orzeczeń, w których zostało zdefiniowane pojęcie przychodu z nieodpłatnego świadczenia. Wynika z nich, że za taki przychód zgodnie z art. 12 ust. 1 i art. 11 ust. 1 ustawy o pdof mogą zostać uznane świadczenia, które:

  • zostały spełnione za zgodą pracownika (skorzystał z nich w pełni dobrowolnie),
     
  • zostały spełnione w interesie pracownika (a nie w interesie pracodawcy) i przyniosły mu korzyść w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatku, który musiałby ponieść,
     
  • uzyskana korzyść jest wymierna i przypisana indywidualnie pracownikowi (nie jest dostępna w sposób ogólny dla wszystkich podmiotów).

Na tej podstawie organ uznał, że w analizowanej sytuacji korzyścią majątkową dla osób ubezpieczonych jest zyskanie ochrony płynącej z umowy ubezpieczeniowej przy jednoczesnym nieponoszeniu wydatków na uzyskanie tej ochrony. Dzięki takiemu działaniu u osób ubezpieczonych dochodzi do przysporzenia w majątku, gdyż inny podmiot ponosi za nich koszt finansowy ubezpieczenia, a tym samym nie muszą oni uszczuplać swojego majątku, mimo że otrzymują stosowne zabezpieczenie finansowe chroniące je przed stratami finansowymi wynikającymi z obowiązku pokrycia szkód powstałych wskutek podejmowania (lub niepodejmowania) przez nich decyzji w związku z pełnieniem swoich funkcji. Przy czym ochrona ta dotyczy świadczeń, do których poniesienia ubezpieczony jest prawnie zobowiązany w przypadku podniesionego przeciwko niemu roszczenia w związku z zarządzaniem spółką.

W efekcie organ podatkowy przyjął, że w omawianym stanie faktycznym dla członków zarządu i dyrektorów świadczenie to będzie przychodem ze stosunku pracy, o którym mowa w art. 12 ust. 1 ustawy o pdof. Z kolei dla członków rady nadzorczej sprawujących swoje funkcje na podstawie aktów powołania wartość tej składki generuje przychód z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 7 ustawy o pdof.

(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 18 lipca 2016 r., nr ITPB2/4511-396/16/MU)

 Komentarz redakcji 
Z analizowanej interpretacji wynika, że spółka doszła do wniosku, iż bezimienny charakter umowy w zasadzie stanowi przeszkodę do uznania omawianego świadczenia za przychód i ustalenia jego wysokości dla konkretnej osoby. Tymczasem na dzień zapłacenia składki krąg osób objętych ubezpieczeniem - mimo że nie są one wymienione z imienia i nazwiska - jest znany, gdyż jest zamknięty i ograniczony do osób zajmujących określone stanowiska. Ponieważ spółka może wskazać każdą osobę, która jest objęta tym ubezpieczeniem, a także okres, w którym korzystała z ochrony ubezpieczeniowej. W efekcie uwzględniając wysokość zapłaconej składki może zatem ustalić wysokość przychodu uzyskanego przez daną osobę.

www.PodatekDochodowy.pl - Przychody podatkowe:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60