podatek dochodowy, rozliczenia podatkowe, przychody podatkowe, koszty podatkowe
lupa
A A A

Przegląd Podatku Dochodowego nr 15 (423) z dnia 1.08.2016

Sprzedaż samochodu a wydatki z tytułu ubezpieczenia OC i AC w kosztach uzyskania przychodów

Spółka zamierza sprzedać samochód osobowy. Koszty ubezpieczenia OC i AC tego samochodu są rozliczane w czasie. Czy jeżeli ubezpieczenie OC i AC zostanie przeniesione na nabywcę samochodu, to nierozliczoną część składek spółka będzie mogła zaliczyć w koszty uzyskania przychodów? Jakie będą skutki w podatku dochodowym, jeżeli ubezpieczenie OC i AC nie zostanie przeniesione na nabywcę, a ubezpieczyciel zwróci spółce część pozostałych do rozliczenia składek?

Nierozliczona część składek na ubezpieczenie OC i AC dotycząca okresu, w którym spółka sprzedająca samochód nie będzie już właścicielem tego pojazdu, niestety nie może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów. W takim bowiem przypadku nie będą spełnione przesłanki wynikające z ogólnej definicji kosztów podatkowych. Natomiast otrzymany od ubezpieczyciela zwrot pozostałych do rozliczenia składek na ubezpieczenie OC i AC, których spółka sprzedająca samochód nie ujęła w kosztach podatkowych - nie będzie przychodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

1. Kwestia przeniesienia ubezpieczenia na nabywcę samochodu

Zasady zawierania i wykonywania umów obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej (OC) posiadaczy pojazdów mechanicznych reguluje ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych (Dz. U. z 2013 r. poz. 392 ze zm.).

Stosownie do jej przepisów, w razie przeniesienia prawa własności samochodu, którego dotychczasowy posiadacz zawarł umowę ubezpieczenia OC, na nabywcę przechodzą prawa i obowiązki poprzedniego posiadacza wynikające z tej umowy.

Dotychczasowy właściciel samochodu ma zaś obowiązek:

 • przekazać nabywcy potwierdzenie zawarcia umowy ubezpieczenia OC samochodu oraz
   
 • powiadomić na piśmie zakład ubezpieczeń (w terminie 14 dni od dnia przeniesienia prawa własności pojazdu), o fakcie sprzedaży oraz przekazać ubezpieczycielowi dane nabywcy.

Z kolei nabywca samochodu ma prawo:

 • kontynuować dotychczasową umowę ubezpieczenia OC - do czasu upływu okresu, na który została ona zawarta albo
   
 • wypowiedzieć na piśmie dotychczasową umowę OC (wówczas ulega ona rozwiązaniu z dniem jej wypowiedzenia) i zawrzeć nową umowę ubezpieczenia.

Jeżeli nabywca samochodu nie skorzysta z przysługującego mu prawa do wypowiedzenia dotychczasowej umowy OC, to zakład ubezpieczeń może dokonać ponownej kalkulacji należnej składki z tytułu udzielanej ochrony ubezpieczeniowej, poczynając od dnia przeniesienia prawa własności pojazdu, z uwzględnieniem zniżek przysługujących nabywcy oraz zwyżek go obciążających, w ramach obowiązującej taryfy składek. W efekcie wysokość należnej składki OC może zostać podwyższona bądź obniżona.

Z kolei w przypadku gdy nabywca samochodu wypowie dotychczasową umowę OC, to wówczas dotychczasowemu właścicielowi samochodu przysługuje zwrot składki za niewykorzystany okres ubezpieczenia.

Zasady te wynikają z art. 31 ust. 1 i 2, art. 32 ust. 1 i art. 41 ust. 1 pkt 3 powołanej ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych... .

Natomiast w stosunku do dobrowolnego ubezpieczenia samochodu autocasco (AC) mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego dotyczące umowy ubezpieczenia.

W świetle art. 823 § 1 K.c., możliwość kontynuowania przez nabywcę samochodu umowy ubezpieczenia AC zawartej przez jego dotychczasowego właściciela zależy od uzyskania na to zgody ubezpieczyciela, chyba że umowa ubezpieczenia lub ogólne warunki ubezpieczenia stanowią inaczej. Jeżeli prawa z umowy ubezpieczenia nie zostaną przeniesione na nabywcę, dotychczasowe ubezpieczenie AC wygasa z chwilą sprzedaży samochodu (art. 823 § 3 K.c.). W takiej sytuacji sprzedającemu przysługuje od ubezpieczyciela zwrot składki za okres niewykorzystanej ochrony ubezpieczeniowej (art. 813 § 1 K.c.).

2. Nierozliczona część składek przez sprzedającego

Zgodnie z ogólną definicją kosztów podatkowych, do kosztów uzyskania przychodów można zaliczyć wydatki, które zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 updof i art. 16 ust. 1 updop. Wydatki te powinny być zatem funkcjonalnie związane z prowadzoną przez przedsiębiorcę działalnością gospodarczą, racjonalne i obiektywnie uzasadnione z ekonomicznego punktu widzenia, jak również prawidłowo udokumentowane. Ponadto powinny mieć ostateczny (bezzwrotny) charakter.

Z pytania wynika, że spółka ma zamiar sprzedać samochód osobowy należący do firmowych środków trwałych. Zgodnie z obowiązującymi w spółce zasadami potrącania kosztów, wydatki na ubezpieczenie OC i AC są rozliczane w czasie. W konsekwencji, w momencie sprzedaży tego samochodu część składek, które dotyczą przyszłych okresów nie będzie jeszcze ujęta w kosztach podatkowych.

Naszym zdaniem, w takiej sytuacji nierozliczona część składek na ubezpieczenie OC i AC niestety nie może być zaliczona przez spółkę do kosztów uzyskania przychodów. Wydatki na ubezpieczenie OC i AC - ze swej istoty - stanowią bowiem koszty ściśle związane z użytkowaniem samochodu przez jego aktualnego posiadacza. Jeżeli zatem nierozliczona część składek na ubezpieczenie OC i AC dotyczy okresu, w którym spółka nie będzie już właścicielem tego samochodu - to w takim przypadku nie będą spełnione przesłanki wynikające z ogólnej definicji kosztów podatkowych.

3. Zwrot przez ubezpieczyciela części składek

Na gruncie przepisów o podatku dochodowym, do przychodów nie zalicza się zwróconych wydatków niezaliczonych do kosztów uzyskania przychodów. Wynika to z art. 14 ust. 3 pkt 3a updof i art. 12 ust. 4 pkt 6a updop.

Oznacza to, że otrzymany od ubezpieczyciela zwrot pozostałych do rozliczenia składek na ubezpieczenie OC i AC, których spółka sprzedająca samochód nie ujęła w kosztach podatkowych - nie będzie przychodem podlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Natomiast w przypadku gdyby otrzymany od ubezpieczyciela zwrot składek na ubezpieczenie OC i AC dotyczył składek, które zostały zaliczone do kosztów podatkowych, to wówczas zwróconą kwotę należy zaliczyć do przychodów podatkowych.

www.PodatekDochodowy.pl - Samochód w firmie:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.AutowFirmie.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

kwiecień 2021
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków

KALKULATORY

Narzędzia księgowego i kadrowego

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.