podatek dochodowy, rozliczenia podatkowe, przychody podatkowe, koszty podatkowe
lupa
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 1 (972) z dnia 1.01.2018

Wydatki na katering dla zleceniobiorców a koszty uzyskania przychodów - interpretacja indywidualna

W przypadku, gdy sfinansowanie posiłków dla zleceniobiorców i współpracowników obecnych na regularnych spotkaniach roboczych w siedzibie spółki podnosi efektywność tych spotkań, przyczynia się m.in. do poprawy jakości wykonywanych zleceń, to poniesione na ten cel wydatki mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Wydatki te nie stanowią kosztów reprezentacji.

(interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 6 grudnia 2017 r., nr 0115-KDIT2-3.4010.272.2017.1.JS)

Stan faktyczny

W rozpatrywanej przez organ podatkowy sprawie spółka prowadząca działalność związaną z oprogramowaniem oraz doradztwem w zakresie informatyki współpracowała z innymi podmiotami (zleceniobiorcami), zlecając im wykonywanie poszczególnych modułów oprogramowania, stanowiących elementy projektów spółki. W celu koordynacji prac nad tymi projektami, spółka kilka razy w tygodniu organizowała spotkania ze zleceniobiorcami o charakterze roboczym, organizacyjnym i koordynacyjnym. Z uwagi na to, że spotkania te trwały wielokrotnie od godzin porannych do popołudniowych, spółka zamierzała dla uczestniczących w tych spotkaniach osób (zleceniobiorców i pracowników) zamawiać ciepłe posiłki w firmie kateringowej, z dowozem do siedziby spółki. Jak wskazała spółka, dzięki zapewnieniu posiłków obecnym w siedzibie zleceniobiorcom, efektywność ich pracy nad zleconymi projektami podniosłaby się, nie byłoby konieczne organizowanie przerw na lunch w trakcie spotkań, zlecenia mogłyby być wykonywane skuteczniej i w krótszym okresie czasu. Spotkania te miałyby charakter biznesowy, nie mając na celu poprawy wizerunku spółki czy wykreowania pozytywnych relacji z uczestnikami spotkań.

W związku z powyższym spółka zapytała organ podatkowy, czy będzie mogła zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki na zakup posiłków dostarczanych przez firmę kateringową do jej siedziby na ww. spotkania.

Zdaniem spółki, odpowiedź na to pytanie jest twierdząca. Podobnie uznał organ podatkowy.

Stanowisko Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej

Organ podatkowy stwierdził, że kosztem uzyskania przychodów są wyłącznie takie koszty, które:

  • zostały poniesione przez podatnika,
     
  • ich poniesienie miało na celu uzyskanie przychodów lub zachowanie albo zabezpieczenie źródła przychodów (tzw. przesłanka celowości kosztów),
     
  • nie zostały wymienione w zamkniętym katalogu wydatków niestanowiących kosztów uzyskania przychodów zawartym w art. 16 ust. 1 ustawy o PDOP.

Wśród wydatków nieuważanych za koszty uzyskania przychodów ustawodawca wymienił m.in. koszty reprezentacji, w szczególności poniesione na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych (art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o PDOP).

Według organu podatkowego, za wydatki na zakup żywności, napojów i usług gastronomicznych, wyłączone z kosztów uzyskania przychodów na podstawie ww. przepisu należy uznać te, których wyłącznym bądź dominującym celem jest stworzenie pewnego wizerunku podatnika, stworzenie dobrego obrazu jego firmy czy działalności, wykreowanie pozytywnych relacji z uczestnikami spotkań. Takimi wydatkami nie są, zdaniem Dyrektora KIS, wydatki poniesione przez spółkę na zakup posiłków, dostarczanych przez firmę kateringową do siedziby spółki na regularnie organizowane spotkania ze zleceniobiorcami i współpracownikami. Jak uznał organ podatkowy:

"(...) wydatki na zakup posiłków, które zamierza ponieść Wnioskodawca pozostają w związku z prowadzoną działalnością w celu osiągnięcia lub zachowania źródeł przychodów. Sfinansowanie posiłków dla zleceniobiorców i współpracowników obecnych na regularnych spotkaniach roboczych i koordynacyjnych w siedzibie Wnioskodawcy podniesie efektywność tych spotkań, zwiększając wydajność pracy ww. podmiotów i skracając czas wykonywania zleconych im prac. Przyczyni się również do poprawy jakości wykonywanych zleceń, pozwalając na lepszą koncentrację na zleconych zadaniach i przede wszystkim skróci czas potrzebny na wykonanie projektu, pozwalając na wcześniejszą sprzedaż projektu i tym samym uzyskanie większego przychodu w krótszym czasie. W związku z tym poniesione przez Spółkę wydatki na zakup posiłków na spotkania z współpracownikami i kontrahentami w celu koordynacji pracy nad projektami Wnioskodawcy spełniają przesłanki wynikające z art. 15 ust. 1 ustawy - są poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, tym samym mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. (...)"

www.PodatekDochodowy.pl - Reprezentacja i reklama:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.ReprezentacjaiReklama.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60