podatek dochodowy, rozliczenia podatkowe, przychody podatkowe, koszty podatkowe
lupa
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 4 (939) z dnia 1.02.2017

Wydatki związane z imprezą okolicznościową a koszty uzyskania przychodów

Wydatki poniesione w związku z organizacją imprezy okolicznościowej, mające charakter wydatków promocyjno-reklamowych, mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Podatnik musi jednak posiadać dowody wskazujące na promocyjno-reklamowy charakter tej imprezy.

(interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 15 grudnia 2016 r., nr 2461-IBPB-1-1.4510.348.2016.1.NL)


Stan faktyczny

W rozpatrywanej przez organ podatkowy sprawie spółka zorganizowała uroczyste otwarcie nowego zakładu produkcyjnego, w celu promocji zarówno tego zakładu, jak i samej firmy, jako dobrego pracodawcy na lokalnym rynku pracy, wiarygodnego kontrahenta i partnera biznesowego. W tym celu wynajęła firmę zewnętrzną, specjalizującą się w organizowaniu tego typu wydarzeń. W związku z powyższym spółka poniosła wydatki m.in. na: postawienie namiotu wraz z jego adaptacją techniczną (tj. nagłośnienie, organizacja systemu tłumaczeń dla zagranicznych gości oraz wykonanie sceny), przygotowanie scenariusza wydarzenia, prowadzenie części rozrywkowej wydarzenia i obsługę techniczną, zaproszenia, katering, drobne upominki z logo spółki, wykonanie filmu promocyjnego, organizację konferencji prasowej, występ zespołu artystycznego, organizację zabaw dla dzieci przybyłych gości, transport gości, itp.

Spółka wskazała, że wstęp na ww. uroczystość co prawda nie był ogólnodostępny, jednak głównym założeniem spółki było, aby uroczystość otwarcia zakładu produkcyjnego miała charakter reklamy publicznej.

W związku z powyższym spółka zapytała organ podatkowy: Czy może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki poniesione na organizację uroczystego otwarcia zakładu, udokumentowane fakturami wystawionymi przez firmę zewnętrzną?

Zdaniem spółki, przedmiotowe wydatki mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Wydatki te mają bowiem związek z działalnością gospodarczą spółki, a ponadto mają one charakter wydatków reklamowych, a nie reprezentacyjnych. Podobnie uznał organ podatkowy.


Stanowisko organu podatkowego

Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach przywołał treść art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o PDOP, na podstawie którego nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych.

Organ podatkowy stwierdził, że na podstawie ww. przepisu wyłączone są z kosztów podatkowych tylko te wydatki na zakup żywności, napojów i usług gastronomicznych, których wyłącznym bądź dominującym celem jest stworzenie pewnego wizerunku podatnika, stworzenie dobrego obrazu jego firmy, czy działalności lub wykreowanie pozytywnych relacji z uczestnikami takich spotkań.

Według organu podatkowego:

  • reprezentacja dotyczy działań zmierzających do kształtowania i rozpowszechniania wizerunku podatnika, jako podmiotu gospodarczego,
     
  • reklama dotyczy działań zmierzających do kształtowania, rozpowszechniania wizerunku nie samego podatnika, lecz jego produktów (towarów i usług); reklama polega na przedstawianiu towarów i usług oraz nakłanianiu do ich nabycia w sposób bezpośredni, zaś reprezentacja pośrednio promuje podmiot gospodarczy poprzez stworzenie dobrego wizerunku firmy.

Zdaniem organu podatkowego, ocena charakteru wydatku (cel reprezentacyjny czy reklamowy) możliwa jest na podstawie całokształtu działalności prowadzonej przez podatnika, rozmiarów wydatków i powinna być dokonywana każdorazowo przez podatnika, który prowadząc działalność gospodarczą może najlepiej dokonać właściwej kwalifikacji danego wydatku pod kątem funkcji, jaką będzie spełniać w firmie.

Według organu podatkowego, aby prawidłowo zakwalifikować poniesione przez spółkę wydatki na uroczyste otwarcie nowego zakładu, konieczne jest zbadanie, czy zorganizowanie tej imprezy miało kształtować popyt na produkty spółki, poprzez zachęcenie jak największej liczby potencjalnych klientów do ich nabywania, czy też służyć przede wszystkim budowaniu relacji z partnerami handlowymi i wywołaniu jak najlepszego wrażenia przy reprezentowaniu jednostki.

Organ podatkowy stwierdził, że w przedmiotowej sprawie celem zorganizowania imprezy (towarzyszącej otwarciu zakładu) była szeroko rozumiana promocja i reklama. Organ dostrzegł tu funkcję reklamową wskazując, że działania związane z organizacją ww. imprezy zmierzają do zwiększenia rozpoznawalności firmy na rynku, poznania oferowanych produktów, ich zalet, co w efekcie wpływa na zwiększenie zainteresowania nimi, a także zachęca do współpracy. W świetle powyższego wydatki te mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów.

Organ podatkowy zwrócił ponadto uwagę, iż spółka powinna posiadać dowody nie tylko dokumentujące wysokość poniesionych przez nią wydatków, lecz także wskazujące na promocyjno-reklamowy charakter tej imprezy, jak również ich zakres, dzięki czemu możliwe będzie powiązanie poniesionych wydatków z przychodami uzyskiwanymi przez spółkę z prowadzonej działalności gospodarczej oraz wykazanie racjonalności i celowości poniesionych wydatków.

www.PodatekDochodowy.pl - Reprezentacja i reklama:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.ReprezentacjaiReklama.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60