podatek dochodowy, rozliczenia podatkowe, przychody podatkowe, koszty podatkowe
lupa
Specjalne dyżury JPK_VAT dla mikroprzedsiębiorców (czytaj więcej)20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z uproszczonej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy20 lutego 2018 r. (wtorek) mija termin złożenia zawiadomienia o wyborze/rezygnacji z kwartalnej formy wpłacania zaliczek na podatek dochodowy
Zamknij
A A A

Przegląd Podatku Dochodowego nr 11 (443) z dnia 1.06.2017

Koncert uatrakcyjniający spotkanie z kontrahentami a koszty reprezentacji

Spółka z o.o. zorganizowała konferencję dla kontrahentów. Celem tego spotkania było promowanie produktów spółki. Spotkanie uświetnił koncert. Czy koszt tego koncertu spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

W tym przypadku wydatek na opłacenie koncertu nie stanowi kosztu uzyskania przychodów.

Zgodnie z art. 15 ust. 1 updop, kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1.

Za utrwalony należy przyjąć pogląd, że za koszty uzyskania przychodów uważa się takie wydatki, których poniesienie jest podyktowane racjonalnym dążeniem do osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, i które nie są wymienione w art. 16 ust. 1 updop.

Na mocy art. 16 ust. 1 pkt 28 updop, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych.

W rozpatrywanej sytuacji należy rozważyć, czy wydatki na występ artystyczny (koncert), który miał uatrakcyjnić spotkanie kontrahentów zorganizowane w celach promocji produktów spółki, spełniają przesłanki kosztu reprezentacji wykluczonego z kosztów uzyskania przychodów na podstawie powołanego art. 16 ust. 1 pkt 28 updop.

Trzeba zauważyć, że w obecnej rzeczywistości życia gospodarczego istnieje duża trudność w precyzyjnym wyznaczeniu linii rozgraniczającej przedsięwzięcia o charakterze promocyjnym i reprezentacyjnym. Stąd pojawiają się rozbieżne poglądy skutkujące niejednolitym stanowiskiem organów podatkowych oraz sądów administracyjnych. Dlatego też skład siedmiu sędziów NSA w wyroku z 17 czerwca 2013 r., sygn. akt II FSK 702/11 podkreślił potrzebę indywidualnej oceny stanu faktycznego konkretnej sprawy dotyczącej kwalifikowania kosztów (wydatków) jako kosztów reprezentacji. Stwierdził, że celem kosztów reprezentacyjnych jest stworzenie pewnego wizerunku podatnika, stworzenie dobrego obrazu jego firmy, działalności, wykreowanie pozytywnych relacji z kontrahentami.

Orzecznictwo Baza orzeczeń wydawanych m.in. przez sądy administracyjne dostępna jest w serwisie
www.orzecznictwo.gofin.pl

Ocena charakteru wydatków poniesionych na występ artystyczny towarzyszący spotkaniu promującemu nowe produkty podatnika była przedmiotem rozstrzygnięcia NSA w wyroku z 28 marca 2017 r., sygn. akt II FSK 536/15.

W rozpatrywanym przez NSA stanie faktycznym podatnik wprowadzał na rynek nowe produkty oraz usługi, organizując przy tym spotkania dla aktualnych oraz potencjalnych kontrahentów i partnerów biznesowych, służące promocji oraz reklamie tych produktów i usług. W związku z takimi przedsięwzięciami ponosił typowe koszty, tj. m.in. koszty wynajmu lokalizacji, w której odbywać będzie się spotkanie/prezentacja (hali, pomieszczeń, centrum konferencyjnego), koszty mediów wykorzystywanych podczas wydarzenia, koszty obsługi technicznej i organizacyjnej spotkania (koszty montażu i demontażu instalacji wykorzystywanych podczas spotkania). Przewidziany był także występ artystyczny.

Podatnik zwrócił się do organu podatkowego z pytaniem, czy będzie on uprawniony do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu dla celów podatku dochodowego od osób prawnych, poszczególnych kategorii wydatków związanych z organizacją spotkań? Zajmując własne stanowisko, wskazał, że jego zdaniem uprawniony będzie do zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów dla celów podatku dochodowego od osób prawnych poszczególnych wydatków związanych z organizacją spotkań przedstawionych we wniosku, jako wydatków o charakterze reklamowym i promocyjnym.

Organ podatkowy uznał stanowisko podatnika w części za nieprawidłowe, bowiem stwierdził, że wydatki na występy artystyczne noszą znamiona wydatków o charakterze reprezentacyjnym wykluczonych z kosztów podatkowych na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 28 updop. Stanowisko to podtrzymał WSA i NSA. Sąd kasacyjny wyjaśnił: "(...) Sąd pierwszej instancji trafnie (...) dostrzegł i zróżnicował sytuację, gdy wydatki na organizację spotkań promujących produkt lub usługę są powiązane z częścią merytoryczną konferencji i odrębnie, gdy dotyczą części rozrywkowej konferencji. Są to bowiem dwa różne zdarzenia, o odrębnym charakterze i celu przez co wymagają odrębnej oceny prawnej. Fakt, że pozostają one w związku czasowym i miejscowym z organizowanymi konferencjami (prezentacjami, inauguracjami, seminariami, prezentacjami) nie może sam w sobie przesądzać, że należy te wydatki oceniać jako część jednego wydatku i uznać, iż taki związek determinuje także ocenę podatkową wydatków na oprawę rozrywkową konferencji. Dodać przy tym należy, że wbrew argumentacji skargi kasacyjnej zapewnienie oprawy rozrywkowej nie ma wpływu na jakość i treść merytorycznego przekazu konferencji. Wszelako wiedza na temat nowych produktów i usług, której nabycie przez uczestników jest zgodne z uzasadnionymi oczekiwaniami spółki ma być celem części merytorycznej konferencji a nie jej oprawy rozrywkowej. Stawiając kwestię inaczej, osiągnięcie przez uczestników konferencji wiedzy i przekonań pożądanych przez spółkę nie jest uzależnione od udziału, czy też w ogóle od zaoferowania części rozrywkowej konferencji.

Zdaniem Naczelnego Sądu Administracyjnego nie może zatem budzić wątpliwości, że wydatki poniesione na występy artystyczne zaproszonych gości specjalnych kształtują przede wszystkim wizerunek firmy, powodują pozytywne postrzeganie przedsiębiorcy przez osoby, do których ten przekaz jest kierowany. (...) Możliwość zaś zaoferowania tego dobra przez spółkę wpływa na tworzenie lub poprawę wizerunku firmy na zewnątrz ale nie przekłada się, w wymiarze opisanym w stanie faktycznym wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, bezpośrednio na reklamę i promocje konkretnego produktu lub usługi".

Wprawdzie wyrok NSA zapadł w indywidualnej sprawie, jednak z uwagi na stan faktyczny zbliżony do stanu faktycznego zaprezentowanego w pytaniu, argumentacja że:

  • występ artystyczny zaproszonych gości kształtuje przede wszystkim wizerunek firmy a
     
  • uzyskanie przez kontrahentów wiedzy na temat promowanych produktów spółki nie jest uzależnione od zapewnienia części rozrywkowej podczas odbywającej się konferencji,

przemawia za wykluczeniem kosztów koncertu z kosztów uzyskania przychodów jako wydatków o charakterze reprezentacyjnym.

www.PodatekDochodowy.pl - Reprezentacja i reklama:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.ReprezentacjaiReklama.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60