podatek dochodowy, rozliczenia podatkowe, przychody podatkowe, koszty podatkowe
lupa
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 30 (929) z dnia 20.10.2016

Bonus rzeczowy przyznany w związku z reklamacją towarów a koszty uzyskania przychodów

Spółka sprzedaje towary klientom detalicznym, którzy niekiedy je reklamują z powodu ich nieodpowiedniej jakości. W przypadku uznania reklamacji spółka dokonuje wymiany towaru na niewadliwy. Jako rekompensatę za uciążliwości związane z reklamacją spółka zazwyczaj przyznaje klientowi bonus, w postaci możliwości nieodpłatnego wyboru jakiegokolwiek towaru w sklepie - do określonej wysokości. Czy wydatki na zakup towaru, wydanego jako ww. bonus, spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

Uważamy, że przekazanie klientom towarów nieodpłatnie, jako rekompensata za uciążliwości związane z reklamacją towarów, nie stanowi darowizny. Wydatki na zakup tych towarów mogą być kosztem podatkowym, o ile nie stanowią wydatków na reprezentację.

Ustalając, czy wydatki, o których mowa w pytaniu, mogą zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, należy wziąć pod uwagę ogólne zasady kwalifikowania wydatków do takich kosztów. I tak, kosztem podatkowym mogą być te wydatki, które:

 • zostały poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, oraz
   
 • nie zostały wyłączone z kosztów podatkowych na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy o PDOP.

W praktyce przyjmuje się ponadto, że wydatek może być kosztem podatkowym pod warunkiem, że jest racjonalny, ekonomicznie uzasadniony, a także właściwie udokumentowany.

W pytaniu wskazano, że spółka wydaje klientom nieodpłatnie towar jako rekompensatę za uciążliwości związane z reklamacją sprzedanego pierwotnie towaru. Można z tego wnioskować, że w ten sposób spółka zabiega o to, aby zatrzymać klientów, którzy kupili u niej wadliwe towary, że dąży do tego, aby dokonywali oni w przyszłości zakupów w sklepie spółki, a nie u konkurencji. Zapewne w ten sposób spółka dąży również do zachowania swojego dobrego imienia.

Uwzględniając te argumenty zasadne jest naszym zdaniem uznać, że wydatki na zakup towarów, przekazywanych klientom jako rekompensata za uciążliwości związane z reklamacją wadliwych towarów, wykazują związek z prowadzoną przez spółkę działalnością i uzyskiwanymi przez nią przychodami. Jest to związek o charakterze pośrednim, gdyż przedmiotowych wydatków nie można powiązać z konkretnymi przychodami, dotyczą one raczej ogólnego funkcjonowania podmiotu gospodarczego jako całości.

Uznanie, iż przedmiotowe wydatki wykazują związek z przychodami spółki, nie przesądza jeszcze o tym, że mogą one zostać zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Należy tu bowiem wziąć pod uwagę katalog wydatków wyłączonych z kosztów podatkowych.

paragraf Na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 28 ustawy o PDOP, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kosztów reprezentacji, w szczególności poniesionych na usługi gastronomiczne, zakup żywności oraz napojów, w tym alkoholowych.

Ustawodawca nie określił, co należy rozumieć pod pojęciem reprezentacji na potrzeby podatku dochodowego. W praktyce przyjmuje się, że reprezentacja to przede wszystkim każde działanie skierowane do istniejących lub potencjalnych kontrahentów podatnika lub osoby trzeciej w celu stworzenia oczekiwanego wizerunku podatnika dla potrzeb ułatwienia zawarcia umowy lub stworzenia korzystnych warunków jej zawarcia. Wydatki na reprezentację to koszty, jakie ponosi podatnik w celu wykreowania pozytywnego wizerunku. Bez znaczenia pozostaje tu kwestia wystawności, okazałości, czy też ponadprzeciętności.

Nie wydaje się, aby omawiane wydatki miały charakter reprezentacji. Zatem ww. wyłączenie z kosztów podatkowych nie powinno mieć tu raczej zastosowania.

Wspomnijmy, że ustawodawca wyłączył także z kosztów uzyskania przychodów m.in. kary umowne i odszkodowania z tytułu wad dostarczonych towarów (zob. art. 16 ust. 1 pkt 22 ustawy o PDOP).

Z pytania można wnioskować, że nieodpłatne przekazanie klientom towarów (jako rekompensata za reklamację wadliwego towaru) nie ma charakteru kary umownej czy odszkodowania, lecz jest świadczeniem przekazywanym klientom dobrowolnie, z własnej inicjatywy spółki. Z tego względu, naszym zdaniem, przedmiotowe wyłączenie z kosztów podatkowych nie ma tu zastosowania.

Kosztem uzyskania przychodów nie mogą być również darowizny, z pewnymi wyjątkami (zob. art. 16 ust. 1 pkt 14 ww. ustawy). W przedmiotowej sprawie wydaje się zasadne przyjęcie, że nieodpłatne wydanie towarów klientom nie jest darowizną, gdyż celem tego wydania jest zrekompensowanie klientowi uciążliwości związanej z reklamacją nabytego uprzednio towaru, a nie - przekazanie darowizny. Ponadto przekazując to świadczenie kontrahentom spółka zapewne liczy na określone zachowanie z ich strony w przyszłości. Cel przekazania takiego świadczenia powinien jednak wynikać z wewnętrznych regulacji firmy, np. z polityki marketingowej, regulaminu, itd.


Podsumowując:

Naszym zdaniem, w przedmiotowej sprawie wydatki na zakup towarów, przekazywanych klientom nieodpłatnie jako rekompensata za uciążliwości związane z reklamacją towarów, mogą zostać uznane za koszty uzyskania przychodów, o ile nie są one wydatkami na reprezentację.


Zaznaczamy, że nie wiadomo, czy podobne stanowisko zajmie właściwy dla podatnika organ podatkowy.

Rozliczenie VAT

Wspomnijmy, że klient, któremu sprzedawca, oprócz wymiany wadliwego towaru, dodatkowo wydał nieodpłatnie inny towar (który klient sobie wybrał), uzyskał z tego tytułu przysporzenie majątkowe, gdyż nie musiał płacić za ten "inny" towar. Klient uzyskał zatem przychód podatkowy.

Na gruncie VAT nieodpłatne wydanie towaru klientowi, jako rekompensata za uciążliwości związane z reklamacją towaru, generalnie skutkuje koniecznością wykazania z tego tytułu VAT należnego (zgodnie z regulacjami zawartymi w art. 7 ust. 2 ustawy o VAT), jeśli spółce przysługiwało prawo do odliczenia VAT od zakupu tego towaru.

Z uwagi na to, iż nieodpłatne przekazanie ww. towarów klientom następuje na cele związane z prowadzoną działalnością podatnika, to obowiązek wykazania VAT nie powstanie, jeśli towary te będą spełniały definicję prezentów o małej wartości (nie są to raczej próbki), na podstawie art. 7 ust. 4 i 7 ww. ustawy.

Ujęcie księgowe

Rozchód z magazynu towarów, wydanych klientom nieodpłatnie jako rekompensata za uciążliwości związane z reklamacją towarów, może zostać zaksięgowany np.:

      - Wn odpowiednie konto zespołu 4 lub zespołu 7,
      - Ma konto 33 "Towary".

Natomiast kwotę VAT należnego od towarów przekazywanych klientom nieodpłatnie (jako rekompensata) można zaksięgować np. zapisem:

      - Wn odpowiednie konto zespołu 4 (np. konto 40-9
         "Pozostałe koszty rodzajowe"),
      - Ma konto 22-2 "Rozrachunki z urzędem skarbowym
         z tytułu VAT należnego".

Podane księgowania są przykładowe.

www.PodatekDochodowy.pl - Reprezentacja i reklama:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.ReprezentacjaiReklama.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

listopad 2021
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
3
4
5
6
7
9
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
23
24
26
27
28
29
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum Podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków

KALKULATORY

Narzędzia księgowego i kadrowego

Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc, Gemius S.A.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań w związku z odwiedzaniem niniejszego serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.