podatek dochodowy, rozliczenia podatkowe, przychody podatkowe, koszty podatkowe
lupa
A A A

Przegląd Podatku Dochodowego nr 2 (434) z dnia 20.01.2017

Wypłata należności na rzecz osoby fizycznej zamieszkałej w Polsce i prowadzącej działalność za granicą

Zawarliśmy umowę z osobą fizyczną zamieszkałą w Polsce na wykonanie dzieła w postaci napisania tekstu z przeniesieniem praw autorskich. Osoba ta wykonywała zamówione dzieło w Polsce i wystawiła fakturę. Z tej faktury wynika, że prowadzi ona działalność w Słowacji. Płatność za przeniesienie praw autorskich mamy przekazać na konto w polskim banku. Czy w tej sytuacji wystąpi podatek u źródła?

Jeżeli dochody ze sprzedaży praw autorskich uzyskuje osoba mająca miejsce zamieszkania w Polsce, to podmiot dokonujący wypłaty należności z tego tytułu nie jest zobowiązany do pobrania podatku u źródła.

W świetle art. 29 ust. 1 updof, od przychodów uzyskanych przez osoby, o których mowa w art. 3 ust. 2a updof (tj. osoby fizyczne niemające miejsca zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej) płatnik pobiera zryczałtowany podatek dochodowy wynoszący 20% lub 10% kwoty przychodu (w zależności od rodzaju transakcji). Podatek u źródła dotyczy tylko wybranych transakcji określonych w przepisach. Należą do nich m.in. przychody z praw autorskich lub pokrewnych (np. artykułu, filmu, grafiki), w tym również ze sprzedaży tych praw.

Podatek u źródła nie dotyczy natomiast transakcji realizowanych z osobami mającymi miejsce zamieszkania na terytorium Polski, w rozumieniu ustawy o PIT. Wobec tego, jeżeli polski podmiot dokonuje płatności na rzecz osoby mającej miejsce zamieszkania na terytorium Polski, wówczas wspomniany podatek nie występuje i wypłacający podmiot nie pełni obowiązków płatnika.

Zwróć uwagę!

Za osobę mającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej uważa się osobę fizyczną, która:

  • posiada na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub
     
  • przebywa na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podatkowym (art. 3 ust. 1a updof).

Osobę, która nie spełnia żadnego z wymienionych warunków, uznaje się za osobę nieposiadającą w Polsce miejsca zamieszkania.

Jeżeli w sytuacji opisanej w pytaniu istnieje wątpliwość co do miejsca zamieszkania osoby otrzymującej należność za przeniesienie własności praw autorskich, podmiot wypłacający tę należność powinien uzyskać certyfikat rezydencji osoby, której tę należność wypłaca. Należy podkreślić, że w przypadku wypłaty należności na rzecz osoby fizycznej mającej miejsce zamieszkania na terytorium Polski nie ma ustawowego obowiązku uzyskania od tej osoby certyfikatu rezydencji. Jednak taki dokument spełnia wymóg dowodowy. Podmiot wypłacający przedmiotową należność, posiadając certyfikat rezydencji świadczący o tym, że odbiorca należności dla celów podatkowych jest polskim rezydentem, nie będzie miał wątpliwości co do braku obowiązku poboru podatku u źródła. Dokument ten będzie też chronił od ewentualnej odpowiedzialności za niedopełnienie obowiązków płatnika.

www.PodatekDochodowy.pl - Dochody zagraniczne:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60