podatek dochodowy, rozliczenia podatkowe, przychody podatkowe, koszty podatkowe
lupa
Do 30 kwietnia osoby fizyczne prowadzące księgi rachunkowe powinny przekazać do urzędu skarbowego sprawozdanie finansowe za 2014 r.30 kwietnia 2015 r. upływa termin przekazania do PFRON sprawozdania finansowego za 2014 r.Do 30 kwietnia 2015 r. należy złożyć PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39 za 2014 r.
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 80 (912) z dnia 4.10.2012

Uwzględnianie w zeznaniu kwoty zmniejszającej podatek

PIT-2 złożyłem po wypłacie pierwszego wynagrodzenia w tym roku i kadrowa nie chce mi stosować ulgi w wysokości 46,33 zł miesięcznie. Uzyskałem informację, że dopiero od przyszłego roku rozpocznie mi jej stosowanie. Czy ulgę tę mogę samodzielnie rozliczyć w PIT-37 za 2012 r.?

TAK. Fakt, że kwota zmniejszająca podatek nie jest stosowana przez pracodawcę na etapie obliczania zaliczki nie wyklucza możliwości jej uwzględnienia w zeznaniu rocznym.

Zaliczkę obliczoną od dochodów pracownika zmniejsza się o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, określonej w pierwszym przedziale obowiązującej skali podatkowej. Kwota zmniejszająca podatek w 2012 r. to kwota 556,02 zł, a 1/12 z tej kwoty to 46,33 zł. O taką właśnie kwotę pracodawca zmniejsza zaliczki na podatek pracownikom, ale tylko tym, którzy przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym złożą mu PIT-2. Stanowi on oświadczenie, w którym pracownik stwierdza, że:

 • nie otrzymuje emerytury lub renty za pośrednictwem płatnika,
   
 • nie osiąga dochodów z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną,
   
 • nie osiąga dochodów, od których jest obowiązany opłacać zaliczki na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy o pdof,
   
 • nie otrzymuje świadczeń pieniężnych wypłacanych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
   
 • ten zakład pracy jest właściwy do stosowania tego zmniejszenia.

Konsekwencją niezłożenia PIT-2 przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym (tu: w 2012 r.) jest brak podstaw do stosowania kwoty 46,33 zł przez cały rok. Nie oznacza to jednak całkowitej utraty prawa do stosowania kwoty zmniejszającej podatek. Kwotę tę w pełnej wysokości, czyli 556,02 zł uprawniony jest bowiem stosować każdy podatnik, który w roku podatkowym osiągnie dochody opodatkowane według skali podatkowej.

W opisywanym przypadku do jej zastosowania Czytelnik uprawniony jest na etapie obliczania w zeznaniu podatku należnego za 2012 r. Przy czym nie należy kwoty zmniejszającej podatek wykazywać w składanym zeznaniu (tu: PIT-37). Trzeba uwzględnić ją przy obliczaniu podatku od podstawy opodatkowania, a następnie podatek obliczony z jej uwzględnieniem wpisać do pozycji przeznaczonej do wpisania podatku obliczonego zgodnie z art. 27 ustawy o pdof.

www.PodatekDochodowy.pl - Rozliczenie podatku:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.RozliczeniaPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

kwiecień 2015
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
PIT 2014 - DARMOWY PROGRAM - POBIERZ
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
Sklep internetowy - www.sklep.gofin.pl
Przewodnik Prenumeratora - www.PrzewodnikPrenumeratora.gofin.pl
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków

DRUKI - Podatek dochodowy

Darmowe druki aktywne

Sklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60