podatek dochodowy, rozliczenia podatkowe, przychody podatkowe, koszty podatkowe
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 80 (912) z dnia 4.10.2012

Uwzględnianie w zeznaniu kwoty zmniejszającej podatek

PIT-2 złożyłem po wypłacie pierwszego wynagrodzenia w tym roku i kadrowa nie chce mi stosować ulgi w wysokości 46,33 zł miesięcznie. Uzyskałem informację, że dopiero od przyszłego roku rozpocznie mi jej stosowanie. Czy ulgę tę mogę samodzielnie rozliczyć w PIT-37 za 2012 r.?

TAK. Fakt, że kwota zmniejszająca podatek nie jest stosowana przez pracodawcę na etapie obliczania zaliczki nie wyklucza możliwości jej uwzględnienia w zeznaniu rocznym.

Zaliczkę obliczoną od dochodów pracownika zmniejsza się o kwotę stanowiącą 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, określonej w pierwszym przedziale obowiązującej skali podatkowej. Kwota zmniejszająca podatek w 2012 r. to kwota 556,02 zł, a 1/12 z tej kwoty to 46,33 zł. O taką właśnie kwotę pracodawca zmniejsza zaliczki na podatek pracownikom, ale tylko tym, którzy przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym złożą mu PIT-2. Stanowi on oświadczenie, w którym pracownik stwierdza, że:

 • nie otrzymuje emerytury lub renty za pośrednictwem płatnika,
   
 • nie osiąga dochodów z tytułu członkostwa w rolniczej spółdzielni produkcyjnej lub innej spółdzielni zajmującej się produkcją rolną,
   
 • nie osiąga dochodów, od których jest obowiązany opłacać zaliczki na podstawie art. 44 ust. 3 ustawy o pdof,
   
 • nie otrzymuje świadczeń pieniężnych wypłacanych z Funduszu Pracy lub z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych,
   
 • ten zakład pracy jest właściwy do stosowania tego zmniejszenia.

Konsekwencją niezłożenia PIT-2 przed pierwszą wypłatą wynagrodzenia w roku podatkowym (tu: w 2012 r.) jest brak podstaw do stosowania kwoty 46,33 zł przez cały rok. Nie oznacza to jednak całkowitej utraty prawa do stosowania kwoty zmniejszającej podatek. Kwotę tę w pełnej wysokości, czyli 556,02 zł uprawniony jest bowiem stosować każdy podatnik, który w roku podatkowym osiągnie dochody opodatkowane według skali podatkowej.

W opisywanym przypadku do jej zastosowania Czytelnik uprawniony jest na etapie obliczania w zeznaniu podatku należnego za 2012 r. Przy czym nie należy kwoty zmniejszającej podatek wykazywać w składanym zeznaniu (tu: PIT-37). Trzeba uwzględnić ją przy obliczaniu podatku od podstawy opodatkowania, a następnie podatek obliczony z jej uwzględnieniem wpisać do pozycji przeznaczonej do wpisania podatku obliczonego zgodnie z art. 27 ustawy o pdof.

www.PodatekDochodowy.pl - Rozliczenie podatku:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.RozliczeniaPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60