podatek dochodowy, rozliczenia podatkowe, przychody podatkowe, koszty podatkowe
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 3 (1460) z dnia 8.01.2018

Odliczenie darowizny w zeznaniu rocznym

Uzyskane w 2017 r. dochody z umowy o pracę rozliczę w zeznaniu podatkowym PIT-37. W 2017 r. kilkukrotnie przekazywałem darowizny pieniężne na rzecz fundacji, która zajmuje się działalnością charytatywną. Czy kwoty przekazanych darowizn mogę rozliczyć w składanym zeznaniu rocznym?

Czytelnik będzie miał prawo odliczyć od dochodu w zeznaniu podatkowym za 2017 r. dokonane darowizny na rzecz fundacji prowadzącej działalność charytatywną, jeśli spełni warunki dla tego odliczenia. W art. 26 ust. 1 pkt 9 ustawy o pdof ustawodawca przewidział możliwość odliczenia od dochodu darowizn na tzw. cele szlachetne. W myśl tego przepisu podatnik, który uzyskał dochód opodatkowany według skali podatkowej, ma prawo odliczyć od dochodu m.in. darowizny przekazane w roku podatkowym na cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.), organizacjom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 tej ustawy, lub równoważnym organizacjom określonym w przepisach regulujących działalność pożytku publicznego obowiązujących w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego, prowadzącym działalność pożytku publicznego w sferze zadań publicznych, realizującym te cele. W art. 3 ust. 1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie wskazano, że działalnością pożytku publicznego jest działalność społecznie użyteczna prowadzona przez organizacje pozarządowe w sferze zadań publicznych określonych w ustawie. Organizacjami pozarządowymi są m.in. fundacje i stowarzyszenia niebędące jednostkami sektora finansów publicznych, w rozumieniu ustawy o finansach publicznych oraz niedziałające w celu osiągnięcia zysku (z wyjątkiem fundacji utworzonych przez partie polityczne).

Fundacja, o której mowa w pytaniu, realizuje cele określone w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, wśród których wyróżnia się działalność charytatywną. Jeżeli dodatkowo stanowi organizację pozarządową, przekazane w roku podatkowym darowizny pieniężne na jej rzecz uprawniają Czytelnika do odliczenia od dochodu. Odliczenie to jednak przysługuje w limitowanej wysokości. Można bowiem odliczyć od dochodu kwotę dokonanej darowizny, nie więcej jednak niż kwotę stanowiącą 6% dochodu. Jeśli Czytelnik w 2017 r. przekazał na omawiany cel kilka darowizn, będzie mógł odliczyć je od dochodu w kwocie faktycznie przekazanej, pod warunkiem że ich łączna kwota nie przekroczy 6% jego dochodu. Gdy przekazane darowizny przekroczą ten limit, wówczas Czytelnik odliczy od dochodu kwotę ustaloną w wysokości tego limitu.

Należy jednak podkreślić, że zgodnie z art. 26 ust. 7 pkt 1 ustawy o pdof będące przedmiotem zapytania darowizny pieniężne wymagają udokumentowania. Ich wartość ustala się na podstawie dowodu wpłaty na rachunek płatniczy obdarowanego lub jego rachunek w banku, inny niż rachunek płatniczy.

Przykład

Pan Jan w 2017 r. uzyskał wyłącznie przychód ze stosunku pracy w kwocie 87.524 zł. Za 2017 r. przysługują mu koszty uzyskania przychodów w podstawowej wysokości wynoszącej 1.335 zł. Dochód pana Jana za 2017 r. wyniósł 86.189 zł.

W trakcie 2017 r. pan Jan przekazał na rachunek bankowy fundacji będącej organizacją pozarządową zajmującej się działalnością charytatywną darowizny pieniężne w łącznej kwocie 450 zł. Wartość tych darowizn dokumentują posiadane przez pana Jana dowody wpłaty.

Pan Jan będzie miał możliwość odliczenia od dochodu przekazanych w 2017 r. darowizn w wysokości faktycznie przekazanej (450 zł), ponieważ ich łączna wartość nie przekracza kwoty stanowiącej 6% uzyskanego dochodu. U pana Jana limit omawianego odliczenia w 2017 r. wynosi 5.171,34 zł, który stanowi 6% z kwoty 86.189 zł.

www.PodatekDochodowy.pl - Rozliczenie podatku:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.RozliczeniaPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60