podatek dochodowy, rozliczenia podatkowe, przychody podatkowe, koszty podatkowe
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 64 (1835) z dnia 12.08.2021

Pracownicza zaliczka na podatek przy przekroczeniu progu

Podstawowym obowiązkiem pracodawcy jako płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych jest obliczanie, pobór oraz wpłata do urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy od należności wypłacanych oraz stawianych do dyspozycji osobom zatrudnionym przez niego na umowę o pracę. Wywiązując się z tych ustawowych powinności, kontroluje on również w trakcie roku poziom pracowniczych dochodów w rachunku narastającym. Jest to bardzo istotne, ponieważ w momencie, w którym ich wysokość przekroczy próg podatkowy, płatnik zmienia sposób naliczania zaliczki na podatek oraz wysokość stawki podatku naliczanego od tych należności.

Kiedy zmiana stawki?

Wysokość dochodu uzyskanego przez pracownika od początku roku przesądza o wysokości stawki podatku dochodowego, którą pracodawca jako płatnik pdof stosuje przy obliczaniu zaliczki na podatek od pracowniczego wynagrodzenia. Taka podstawowa reguła zapisana została w ustawie o pdof. Z art. 32 ust. 1 tej ustawy wynika bowiem, że zaliczki na podatek dochodowy pobierane od należności pracowniczych wynoszą:

 • za miesiące, w których dochód podatnika uzyskany od początku roku w tym zakładzie pracy nie przekroczył kwoty stanowiącej górną granicę pierwszego przedziału skali - 17% dochodu uzyskanego w danym miesiącu,
 • za miesiąc, w którym dochód podatnika uzyskany od początku roku w tym zakładzie pracy przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali - 17% od tej części dochodu uzyskanego w tym miesiącu, która nie przekroczyła tej kwoty, i 32% od nadwyżki ponad kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali,
 • za miesiące następujące po miesiącu, w którym doszło do przekroczenia progu - 32% dochodu uzyskanego w danym miesiącu.

Wobec tego, gdy w danym miesiącu kwota dochodu pracownika liczona narastająco od początku roku przekracza 85.528 zł, to zaliczkę na podatek za ten miesiąc pracodawca zobowiązany jest pobrać według dwóch stawek:

 • 17% od tej części dochodu uzyskanego w tym miesiącu, która nie przekracza 85.528 zł oraz
 • 32% od nadwyżki dochodu ponad tę kwotę.


Kalkulatory opodatkowania różnych form zatrudnienia dostępne są w serwisie kalkulatory.gofin.pl.

Stosowanie kwoty zmniejszającej

Skutkiem przekroczenia progu podatkowego i zmiany stawki podatkowej - jak już wskazano na wstępie - jest zmiana sposobu obliczania zaliczki na pdof od pracowniczych należności. Stosując stawkę 32%, tak jak przy zastosowaniu 17% stawki, naliczając zaliczkę na podatek dochodowy płatnik powinien pomniejszyć przychód uzyskany przez pracownika w danym miesiącu m.in. o miesięczne tzw. zryczałtowane koszty pracownicze oraz składki na ubezpieczenia społeczne. Jednak, nawet jeżeli dysponuje aktualnym pracowniczym oświadczeniem złożonym na formularzu PIT-2, pracodawca zobowiązany jest zaprzestać stosowania 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, o której mowa w art. 27 ust. 1b pkt 1 ustawy o pdof. Kwotę zmniejszającą podatek pracodawca, jako płatnik, ma bowiem prawo uwzględniać przy wyliczaniu zaliczki na pdof tylko w przypadku zaliczki obliczonej w sposób określony w art. 32 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o pdof, co zostało przez ustawodawcę zapisane w art. 32 ust. 3 tej ustawy. Tym samym pomniejszenie to stosuje się włącznie do tego miesiąca, w którym dochód pracownika uzyskany od początku roku u tego pracodawcy przekroczył kwotę stanowiącą górną granicę pierwszego przedziału skali podatkowej, tj. 85.528 zł. Natomiast od miesiąca następującego po miesiącu, w którym dochód tego pracownika przekroczył ten próg, zaliczka na podatek dochodowy nie jest pomniejszana o kwotę zmniejszającą podatek.

Dochód jako kryterium decydujące

Moment przekroczenia progu podatkowego, a w konsekwencji miesiąc, w którym pracodawca będzie pobierał zaliczkę na pdof przy zastosowaniu dwóch stawek podatkowych, wyznacza wysokość dochodów pracownika, a nie jego przychód podatkowy liczony narastająco od początku roku. Dochód ten obejmuje swoim zakresem uzyskane przez pracownika w danym miesiącu przychody ze stosunku pracy oraz zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez płatnika, po odliczeniu kosztów uzyskania przychodów oraz potrąconych przez płatnika w danym miesiącu składek na ubezpieczenia społeczne. Poza dochodami osiągniętymi wyłącznie w danym zakładzie pracy i wypłacanymi (stawianymi do dyspozycji) przez ten zakład ze stosunku pracy oraz zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego, na ustalenie momentu przekroczenia progu podatkowego nie mają wpływu inne dochody uzyskiwane przez pracownika i podlegające opodatkowaniu według skali podatkowej.

Przykład

Miesięczne wynagrodzenie pracownicy pełniącej funkcję głównej księgowej w spółce jawnej wynosi 13.500 zł. Pracownicy przysługują podstawowe koszty uzyskania przychodów (250 zł), a spółka będąca pracodawcą jest w posiadaniu złożonego przez pracownicę oświadczenia PIT-2, w związku z tym przy obliczaniu zaliczki na podatek od jej należności jako płatnik pdof stosuje 1/12 kwoty zmniejszającej podatek, o której mowa w art. 27 ust. 1 pkt 1b ustawy o pdof (43,76 zł).

Dochód miesięczny księgowej liczony jako przychód pomniejszony o koszty uzyskania przychodów i składki na ubezpieczenia społeczne wynosi 11.399,15 zł (tj. 13.500 zł - 250 zł - 1.850,85 zł). W efekcie jej dochód za 8 m-cy wynosi 91.193,20 zł. Dochód osiągnięty przez nią w spółce od początku roku przekroczy w sierpniu 2021 r. pierwszy próg skali podatkowej, tj. 85.528 zł, z tego:

- dochód w drugim progu podatkowym to
(tj. 91.193,20 zł - 85.528 zł)  5.665,20 zł,
- dochód w pierwszym progu podatkowym to
(11.399,15 zł - 5.665,20 zł)  5.733,95 zł.

Ustalając zaliczkę na pdof za sierpień 2021 r., spółka jako pracodawca dokona następujących obliczeń:

1) podstawa wymiaru składek ZUS  13.500,00 zł,
2) składki ZUS (13,71%)  1.850,85 zł,
3) podstawa wymiaru składki zdrowotnej (poz. 1 - poz. 2)  11.649,15 zł,
4) składka zdrowotna:
- 9%  1.048,42 zł,
- 7,75% 902,81 zł,
5) koszty uzyskania przychodu  250,00 zł,
6) dochód (poz. 1 - poz. 5 - poz. 2)  11.399,15, zł
w tym:
- opodatkowany według 17% stawki 5.733,95 zł,
- opodatkowany według 32% stawki  5.665,20 zł,
7) podstawa obliczenia zaliczki według 17% stawki
(w zaokrągleniu) 5.734 zł,
8) podstawa obliczenia zaliczki według 32% stawki
(w zaokrągleniu)  5.665 zł,
9) zaliczka na podatek (poz. 7 × 17%)  974,78 zł,
10) zaliczka na podatek (poz. 8 × 32%)  1.812,80 zł,
11) zaliczka do przekazania do US
(w zaokrągleniu)  1.841,00 zł,
(poz. 9 + poz. 10 - 43,76 zł - 902,81 zł)
12) do wypłaty
(poz. 1 - poz. 2 - 1.048,42 zł - poz. 11)  8.759,73 zł.

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o pdof (Dz. U. z 2021 r. poz. 1128 ze zm.)

www.PodatekDochodowy.pl - Rozliczenie podatku:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.RozliczeniaPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

maj 2024
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
28
29
30
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum Podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - dopasowania reklam w serwisach społecznościowych,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych oraz do śledzenia użytkowników, kliknięć i konwersji wyświetlanych reklam w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.