podatek dochodowy, rozliczenia podatkowe, przychody podatkowe, koszty podatkowe
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 63 (1417) z dnia 7.08.2017

Zaliczka na podatek od wynagrodzenia i nagrody jubileuszowej

W naszym zakładzie pracy będziemy przyznawać pracownikom co 5 lat nagrody jubileuszowe. Z końcem sierpnia br. jednemu z pracowników wraz z wynagrodzeniem za pracę wypłacimy taką nagrodę. Jak należy obliczyć zaliczkę na podatek od wynagrodzenia i nagrody jubileuszowej?

Zaliczka na podatek od wynagrodzenia za pracę i nagrody jubileuszowej
rys. Zaliczka na podatek od wynagrodzenia za pracę i nagrody jubileuszowej

Przychody ze stosunku pracy stanowią odrębną kategorię przychodów, które zostały wymienione w art. 12 ust. 1 ustawy o pdof. Z przepisu tego wynika, że do przychodów ze stosunku pracy zalicza się m.in. wynagrodzenia zasadnicze oraz nagrody, w tym jubileuszowe. Zarówno wynagrodzenie za pracę, jak i nagroda jubileuszowa stanowią przychody podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym. To oznacza, że zakład pracy jako płatnik ma obowiązek przy wypłacie tych świadczeń pracowniczych obliczyć i pobrać zaliczkę na podatek stosując zasady wynikające z art. 32 ustawy o pdof. Z tym że przy obliczaniu zaliczki od nagrody jubileuszowej musi mieć na uwadze to, że po spełnieniu określonych przesłanek jest ona wyłączona z oskładkowania. Podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne nie stanowią bowiem nagrody jubileuszowe (gratyfikacje), które według zasad określających warunki ich przyznawania przysługują pracownikowi nie częściej niż co 5 lat. Tak wynika z § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz. U. z 2015 r. poz. 2236 ze zm.). W konsekwencji nagrody jubileuszowe nie stanowią również podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne. To powoduje, że sposób obliczenia zaliczki na podatek od takiej nagrody różni się od sposobu obliczenia zaliczki od wynagrodzenia zasadniczego (przykład).


Ujednolicone przepisy prawne dostępne są w serwisie www.przepisy.gofin.pl.

 

Przykład

Za sierpień br. pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za pracę w wysokości 3.500 zł. Ponadto pracodawca przyznał mu nagrodę jubileuszową po 20 latach pracy w kwocie 2.450 zł. Wypłata tych świadczeń nastąpi 30 sierpnia br. Pracownikowi przysługują koszty uzyskania przychodów w wysokości 111,25 zł. Pracodawca dysponuje PIT-2 złożonym przez pracownika i stosuje w 2017 r. przy obliczaniu miesięcznej zaliczki na podatek kwotę zmniejszającą podatek (46,33 zł). Pracodawca obliczy zaliczkę na podatek za sierpień br. w następujący sposób:

- podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne: 3.500,00 zł,
- składki na ubezpieczenia społeczne (13,71%): 479,85 zł,
- podstawa wymiaru składki zdrowotnej:
(3.500 zł - 479,85 zł)
3.020,15 zł,
- składka zdrowotna:
• 9% 271,81 zł
• 7,75% 234,06 zł
- podstawa opodatkowania (po zaokrągleniu):
(3.500 zł + 2.450 zł) - (111,25 zł + 479,85 zł) = 5.358,90 zł
5.359 zł
- zaliczka na podatek:
(5.359 zł × 18%) - 46,33 zł
918,29 zł
- zaliczka do przekazania do US (po zaokrągleniu):
(918,29 zł - 234,06 zł) = 684,23 zł
684 zł
- do wypłaty dla pracownika:
(3.500 zł + 2.450 zł) - (479,85 zł + 271,81 zł + 684 zł)
4.514,34 zł

www.PodatekDochodowy.pl - Rozliczenie podatku:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.RozliczeniaPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60