podatek dochodowy, rozliczenia podatkowe, przychody podatkowe, koszty podatkowe
lupa
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 2 (757) z dnia 10.01.2012

Moment rozliczenia duplikatu dla celów podatku dochodowego

Podobnie jak dla celów VAT, również dla podatku dochodowego istotne jest, czy duplikat wystawiany jest przed zaliczeniem wynikających z niego kosztów do kosztów uzyskania przychodów, czy też już po dokonaniu tej czynności.

I tak, jeżeli koszt wynikający z faktury został już rozliczony (tj. zaliczony do KUP lub zapasu), to duplikat stanowi jedynie potwierdzenie prawa do takiego rozliczenia i nie wymaga żadnych dodatkowych zapisów. Natomiast jeżeli przed otrzymaniem duplikatu koszty z niego wynikające nie były zaliczone do kosztów uzyskania przychodów (lub zapasów), to duplikat taki traktowany jest jako dokument pierwotny stanowiący podstawę zapisów kosztowych.

Przy kwalifikacji kosztów wynikających z duplikatów istotne jest również, czy koszty takie dotyczą kosztów danego roku podatkowego, czy też lat ubiegłych.

 • Duplikat dotyczący bieżących kosztów

W przypadku, gdy w trakcie jednego roku podatkowego, na skutek braku faktury za wykonaną usługę lub zakupiony towar, wystawiony jest duplikat, to wynikające z niego koszty uzyskania przychodów powinny zostać rozliczone bieżąco. Ponieważ zaniżenie kosztu w poprzednim lub poprzednich okresach (danego roku podatkowego) nie mogło spowodować zaniżenia podstawy opodatkowania, nie istnieje ryzyko, że takie rozwiązanie będzie kwestionowane przez organy podatkowe. Wynikiem opóźnienia w zaliczeniu do kosztów podatkowych (właściwych okresów) kosztów wynikających z duplikatu jest bowiem wykazanie wyższego dochodu (lub mniejszej straty), a tym samym co najwyżej zawyżenie zaliczek na podatek dochodowy. Naszym zdaniem, powyższa zasada może być stosowana zarówno w odniesieniu do kosztów bezpośrednio związanych z przychodem, jak i kosztów pośrednich.

 • Duplikat dotyczący kosztów zroku poprzedniego

W przypadku duplikatów dotyczących wydatków dokonanych w poprzednich latach podatkowych, należy dodatkowo uwzględnić przepisy określone w art. 15 ust. 4b oraz 4c ustawy o PDOP oraz art. 22 ust. 5a oraz 5b ustawy o PDOF. Jak z nich wynika, koszty bezpośrednio związane z przychodem, poniesione po zakończeniu roku podatkowego do dnia:

 • sporządzenia sprawozdania finansowego, nie później jednak niż do upływu terminu określonego do złożenia zeznania, jeżeli podatnicy są zobowiązani do sporządzenia takiego sprawozdania, albo

 •  złożenia zeznania, nie później jednak niż do upływu terminu określonego do złożenia tego zeznania, jeżeli podatnicy nie są zobowiązani do sporządzania sprawozdania finansowego

- są potrącalne w roku podatkowym, w którym osiągnięte zostały odpowiadające im przy- chody.

Koszty bezpośrednio związane z przychodami, odnoszące się do przychodów danego roku podatkowego, a poniesione po tych terminach, są potrącalne w roku podatkowym następującym po roku, za który sporządzane jest sprawozdanie finansowe lub składane zeznanie.

Natomiast koszty uzyskania przychodów, inne niż koszty bezpośrednio związane z przychodami, są potrącalne wyłącznie w dacie ich poniesienia (art. 15 ust. 4d ustawy o PDOP oraz art. 22 ust. 5c ustawy o PDOF).

Za dzień poniesienia kosztu uzyskania przychodów uważa się dzień, na który ujęto koszt w księgach rachunkowych (zaksięgowano) na podstawie otrzymanej faktury (rachunku), albo dzień, na który ujęto koszt na podstawie innego dowodu w przypadku braku faktury (rachunku), z wyjątkiem sytuacji gdy dotyczyłoby to ujętych jako koszty rezerw albo biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów (art. 15 ust. 4e ustawy o PDOP oraz art. 22 ust. 5d ustawy o PDOF).

Stwierdzenie, że dniem poniesienia kosztu jest dzień, na który ujęto koszt w księgach, oznacza, że dla celów podatkowych koszt należy ustalać na podstawie zapisów dokonanych w księgach rachunkowych.

Tak więc, jeżeli w momencie nabycia towaru czy usługi podatnik nie posiadał jeszcze faktury czy duplikatu dokumentującego taki zakup, to wówczas wartość takiego kosztu (w celu wykazania go w odpowiednim roku podatkowym) powinien ustalić na podstawie innych dokumentów (np. na podstawie umowy z kontrahentem, dowodu WZ kontrahenta otrzymanego łącznie z towarem, itp.). W efekcie znane jednostce (co do wielkości) koszty zostaną zaliczone do kosztów uzyskania przychodów roku, którego dotyczą, jako tzw. zakupy niefakturowane.

Potwierdził to m.in. Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 5 października 2010 r., nr IBPBI/2/423-884/10/SD. Czytamy w niej m.in.:

"(...) w sytuacji, gdy wysokość kosztu zakupu usług bądź towarów wykorzystanych w działalności gospodarczej jest znana na podstawie umowy lub innych dokumentów, a Spółka na koniec okresu nie posiada faktury VAT lub rachunku, to powyższe wydatki zalicza do kosztów jako zobowiązanie z tytułu niefakturowanych dostaw towarów lub usług. W podobny sposób Spółka traktuje również niefakturowane dostawy towarów w sytuacji, gdy ustalenie dokładnej ilości lub ceny dostawy wymaga szacunków.

Jeżeli więc zgodnie z zasadami rachunkowości Wnioskodawca ujmuje ponoszone koszty w prowadzonych przez siebie księgach rachunkowych na podstawie wewnętrznych dowodów zastępczych, wówczas dla celów podatku dochodowego od osób prawnych zasadne będzie przyjęcie, iż jest to koszt poniesiony w rozumieniu przepisów podatkowych. (...)"

Podobnie wyjaśnił Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach w interpretacji indywidualnej z 13 kwietnia 2011 r., nr IBPBI/2/423-133/11/MO.

Należy jednak zauważyć, że nie wszystkie organy podatkowe prezentują takie podejście. Otóż zupełnie inaczej powyższą kwestię wyjaśnił Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu w interpretacji indywidualnej z 18 lipca 2011 r., nr ILPB3/423-188/11-2/MM. W interpretacji tej stwierdzono m.in.:

"(...) w sytuacji, gdy Spółka w momencie wykonania na Jej rzecz świadczenia generującego wydatek kwalifikowany do kosztów pośrednich nie dysponuje fakturą, nie może Ona zaliczyć tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów. Nie zmienia tego faktu ujęcie kosztu w księgach na podstawie innych dostępnych danych/informacji, nawet jeśli jest to ujęcie w innej pozycji księgowej niż rezerwa czy bierne rozliczenie międzyokresowe. Wcześniejsze ujęcie kosztu (tj. przed otrzymaniem faktury), np. w dacie powiadomienia Spółki o wysokości kosztu, narażałoby Spółkę na zarzut zaniżenia zobowiązania podatkowego poprzez rozpoznanie kosztu w okresie, w którym nie został spełniony podstawowy warunek przewidziany przez ustawodawcę dla jego rozpoznania dla celów podatkowych - tj. ujęcie kosztu w księgach rachunkowych na podstawie faktury. (...)"

Mając na uwadze powyższe wyjaśnienie, naszym zdaniem, aby nie narazić się na zarzut zaniżenia podstawy opodatkowania, podatnicy mogą zaliczać "niefakturowane" wydatki do kosztów uzyskania przychodów na zasadach bilansowych, o ile duplikat dokumentujący dany wydatek wpłynie do jednostki przed sporządzeniem sprawozdania finansowego lub przed terminem złożenia zeznania (w zależności, co nastąpi wcześniej).

www.PodatekDochodowy.pl - Rozliczenie podatku:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.RozliczeniaPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

maj 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • zapewnienia prawidłowego działania serwisów (utrzymania sesji),

 • analizy statystyk ruchu i reklam w serwisach,

 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia personalizowanych reklam.

Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z serwisu, w celu administrowania serwisem, dostosowania treści serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania behawioralnego reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o.

Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam jest partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. (SDO). Odbiorcą informacji z plików cookies są Netsprint S.A., Google LLC oraz spółki zlecające SDO realizację kampanii reklamowej, a także podmioty badające i zliczające tę kampanię. Dane te mogą ponadto zostać udostępnione na rzecz partnerów handlowych SDO.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym.

 • Dobrowolna zgoda

  Aby móc wyświetlać spersonalizowane reklamy dopasowane do Pani/Pana zainteresowań, partner Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Stroer Digital Operations sp. z o.o. musi mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych. Udzielenie takiej zgody jest całkowicie dobrowolne (nie ma obowiązku jej udzielenia).

Zgoda

W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych w związku z możliwością wyświetlenia reklam dopasowanych do Pani/Pana zainteresowań poprzez kliknięcie w przycisk „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody.