podatek dochodowy, rozliczenia podatkowe, przychody podatkowe, koszty podatkowe
lupa
A A A

Przegląd Podatku Dochodowego nr 17 (305) z dnia 1.09.2011

Limit odliczenia wydatków z tytułu dojazdów na zabiegi rehabilitacyjne

Przewidziana w art. 26 ust. 1 pkt 6 updof ulga rehabilitacyjna polega na odliczeniu od dochodu wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne. Rodzaje wydatków objętych ulgą rehabilitacyjną zostały wymienione w art. 26 ust. 7a pkt 1-15 updof. Wśród nich są wydatki poniesione na używanie samochodu osobowego dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem osób niepełnosprawnych na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne. Przy czym samochód musi stanowić własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika utrzymującego osobę niepełnosprawną.

Ulga rehabilitacyjna
rys. Ulga rehabilitacyjna

W zakresie podmiotowym ulga przysługuje osobom:

a) niepełnosprawnym, mającym orzeczoną I lub II grupę inwalidztwa oraz

b) które utrzymują: 

  • osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo
     
  • dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia.

Prawo do ulgi dotyczy podatników, na których utrzymaniu pozostają następujące osoby niepełnosprawne: współmałżonek, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowe - jeżeli w roku podatkowym dochody tych osób nie przekraczają kwoty 9.120 zł.

Wysokość podlegających odliczeniu wydatków z tytułu używania samochodu osobowego dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem osób niepełnosprawnych na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne nie wymaga udokumentowania. Podatników obowiązuje jednak limit odliczenia, który w roku podatkowym nie może przekroczyć kwoty 2.280 zł. Limit ten obowiązuje również, w sytuacji gdy osoba niepełnosprawna korzysta z przejazdu samochodem na własne zabiegi rehabilitacyjne, a jednocześnie używa samochodu do przewozu na zabiegi innej osoby niepełnosprawnej będącej na jej utrzymaniu.

Przykład

Podatniczka i jej matka są osobami niepełnosprawnymi i mają orzeczone (odpowiednio) I i II grupę inwalidzką. Roczne dochody matki wynoszą 8.400 zł. Podatniczka ponosi część kosztów utrzymywania matki, w tym z tytułu używania własnego samochodu osobowego do przewozu matki na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne. Podatniczka sama również korzysta z takich zabiegów, na które musi dojeżdżać.

Z tytułu przejazdu na własne zabiegi rehabilitacyjne oraz z tytułu przewozu matki na takie zabiegi, podatniczce, jako osobie niepełnosprawnej mającej jednocześnie na utrzymaniu osobę niepełnosprawną, przysługuje prawo odliczenia od dochodu wydatków w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2.280 zł.

Limit odliczenia wydatków z tytułu używania samochodu osobowego dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem osób niepełnosprawnych na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne ustalony został w odniesieniu do podatnika uprawnionego do zastosowania ulgi. Limit ten nie podlega natomiast zwiększeniu w zależności od liczby osób niepełnosprawnych, na potrzeby których samochód jest wykorzystywany.

Należy jednak przyjąć, że limit wydatków w wysokości 2.280 zł przysługuje odrębnie każdemu z rodziców utrzymujących niepełnosprawne dziecko. Stanowisko to potwierdza wyrok WSA w Krakowie z 19 kwietnia 2011 r., sygn. akt I SA/Kr 1/11 (orzeczenie prawomocne). W wydanym wyroku Sąd podkreślił, że żaden z przepisów dotyczących odliczenia wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych nie zawiera zastrzeżenia, iż wysokość tych wydatków dotyczy wydatków poniesionych łącznie przez oboje małżonków (rodziców dziecka niepełnosprawnego). Zdaniem WSA: "(...) skoro każdy z rodziców jest podatnikiem i oboje łożą na utrzymanie niepełnosprawnego dziecka, to każdy z nich ma prawo do ulgi rehabilitacyjnej, tzn. że z tytułu używania samochodu osobowego do przewozu na konieczne zabiegi rehabilitacyjne córki może odliczyć kwotę 2.280,00 zł".

Zwróć uwagę!

Podatnicy korzystający z odliczenia od dochodu wydatków na przewóz samochodem osoby niepełnosprawnej na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne powinni posiadać dokumenty potwierdzające zlecenie i odbycie tych zabiegów. Organy podatkowe lub organy kontroli skarbowej mogą bowiem żądać od podatnika przedstawienia tych dowodów. Tak wynika z art. 26 ust. 7c updof.

www.PodatekDochodowy.pl - Rozliczenie podatku:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.RozliczeniaPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60