podatek dochodowy, rozliczenia podatkowe, przychody podatkowe, koszty podatkowe
lupa
Do 30 kwietnia osoby fizyczne prowadzące księgi rachunkowe powinny przekazać do urzędu skarbowego sprawozdanie finansowe za 2014 r.30 kwietnia 2015 r. upływa termin przekazania do PFRON sprawozdania finansowego za 2014 r.Do 30 kwietnia 2015 r. należy złożyć PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39 za 2014 r.
Zamknij
A A A

Przegląd Podatku Dochodowego nr 17 (305) z dnia 1.09.2011

Limit odliczenia wydatków z tytułu dojazdów na zabiegi rehabilitacyjne

Przewidziana w art. 26 ust. 1 pkt 6 updof ulga rehabilitacyjna polega na odliczeniu od dochodu wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych, poniesionych w roku podatkowym przez podatnika będącego osobą niepełnosprawną lub podatnika, na którego utrzymaniu są osoby niepełnosprawne. Rodzaje wydatków objętych ulgą rehabilitacyjną zostały wymienione w art. 26 ust. 7a pkt 1-15 updof. Wśród nich są wydatki poniesione na używanie samochodu osobowego dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem osób niepełnosprawnych na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne. Przy czym samochód musi stanowić własność (współwłasność) osoby niepełnosprawnej lub podatnika utrzymującego osobę niepełnosprawną.

Ulga rehabilitacyjna
rys. Ulga rehabilitacyjna

W zakresie podmiotowym ulga przysługuje osobom:

a) niepełnosprawnym, mającym orzeczoną I lub II grupę inwalidztwa oraz

b) które utrzymują: 

  • osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo
     
  • dzieci niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia.

Prawo do ulgi dotyczy podatników, na których utrzymaniu pozostają następujące osoby niepełnosprawne: współmałżonek, dzieci własne i przysposobione, dzieci obce przyjęte na wychowanie, pasierbowie, rodzice, rodzice współmałżonka, rodzeństwo, ojczym, macocha, zięciowie i synowe - jeżeli w roku podatkowym dochody tych osób nie przekraczają kwoty 9.120 zł.

Wysokość podlegających odliczeniu wydatków z tytułu używania samochodu osobowego dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem osób niepełnosprawnych na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne nie wymaga udokumentowania. Podatników obowiązuje jednak limit odliczenia, który w roku podatkowym nie może przekroczyć kwoty 2.280 zł. Limit ten obowiązuje również, w sytuacji gdy osoba niepełnosprawna korzysta z przejazdu samochodem na własne zabiegi rehabilitacyjne, a jednocześnie używa samochodu do przewozu na zabiegi innej osoby niepełnosprawnej będącej na jej utrzymaniu.

Przykład

Podatniczka i jej matka są osobami niepełnosprawnymi i mają orzeczone (odpowiednio) I i II grupę inwalidzką. Roczne dochody matki wynoszą 8.400 zł. Podatniczka ponosi część kosztów utrzymywania matki, w tym z tytułu używania własnego samochodu osobowego do przewozu matki na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne. Podatniczka sama również korzysta z takich zabiegów, na które musi dojeżdżać.

Z tytułu przejazdu na własne zabiegi rehabilitacyjne oraz z tytułu przewozu matki na takie zabiegi, podatniczce, jako osobie niepełnosprawnej mającej jednocześnie na utrzymaniu osobę niepełnosprawną, przysługuje prawo odliczenia od dochodu wydatków w kwocie nieprzekraczającej w roku podatkowym 2.280 zł.

Limit odliczenia wydatków z tytułu używania samochodu osobowego dla potrzeb związanych z koniecznym przewozem osób niepełnosprawnych na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne ustalony został w odniesieniu do podatnika uprawnionego do zastosowania ulgi. Limit ten nie podlega natomiast zwiększeniu w zależności od liczby osób niepełnosprawnych, na potrzeby których samochód jest wykorzystywany.

Należy jednak przyjąć, że limit wydatków w wysokości 2.280 zł przysługuje odrębnie każdemu z rodziców utrzymujących niepełnosprawne dziecko. Stanowisko to potwierdza wyrok WSA w Krakowie z 19 kwietnia 2011 r., sygn. akt I SA/Kr 1/11 (orzeczenie prawomocne). W wydanym wyroku Sąd podkreślił, że żaden z przepisów dotyczących odliczenia wydatków na cele rehabilitacyjne oraz wydatków związanych z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych nie zawiera zastrzeżenia, iż wysokość tych wydatków dotyczy wydatków poniesionych łącznie przez oboje małżonków (rodziców dziecka niepełnosprawnego). Zdaniem WSA: "(...) skoro każdy z rodziców jest podatnikiem i oboje łożą na utrzymanie niepełnosprawnego dziecka, to każdy z nich ma prawo do ulgi rehabilitacyjnej, tzn. że z tytułu używania samochodu osobowego do przewozu na konieczne zabiegi rehabilitacyjne córki może odliczyć kwotę 2.280,00 zł".

Zwróć uwagę!

Podatnicy korzystający z odliczenia od dochodu wydatków na przewóz samochodem osoby niepełnosprawnej na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne powinni posiadać dokumenty potwierdzające zlecenie i odbycie tych zabiegów. Organy podatkowe lub organy kontroli skarbowej mogą bowiem żądać od podatnika przedstawienia tych dowodów. Tak wynika z art. 26 ust. 7c updof.

www.PodatekDochodowy.pl - Rozliczenie podatku:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.RozliczeniaPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

kwiecień 2015
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
PIT 2014 - DARMOWY PROGRAM - POBIERZ
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
Sklep internetowy - www.sklep.gofin.pl
Przewodnik Prenumeratora - www.PrzewodnikPrenumeratora.gofin.pl
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków

DRUKI - Podatek dochodowy

Darmowe druki aktywne

Sklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60