podatek dochodowy, rozliczenia podatkowe, przychody podatkowe, koszty podatkowe
lupa
A A A

Przegląd Podatku Dochodowego nr 3 (435) z dnia 1.02.2017

Dochód/strata za 2016 r. w zeznaniu PIT-37

Wybór zeznania i sposobu rozliczenia

Druk zeznania PIT-37(23) przeznaczony jest dla podatników, którzy w 2016 r. wyłącznie za pośrednictwem płatnika uzyskali przychody ze źródeł położonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, podlegające opodatkowaniu przy zastosowaniu skali podatkowej, a jednocześnie którzy:

 • nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej oraz działów specjalnych produkcji rolnej opodatkowanych według skali podatkowej,
   
 • nie są obowiązani doliczać do osiągniętych dochodów dochodów małoletnich dzieci,
   
 • nie stosują obniżenia dochodów o poniesione straty w latach ubiegłych.

Omawiany formularz zeznania przeznaczony jest zarówno dla podatników opodatkowujących swoje dochody indywidualnie, jak i korzystających z preferencyjnych zasad opodatkowania, tj. opodatkowania:

 • łącznie z dochodami małżonka (w tym małżonka, który zmarł w 2016 r. lub w 2017 r. przed złożeniem zeznania) albo
   
 • w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Ponadto wybór zeznania PIT-37 jest właściwy w przypadku tych podatników, którzy dla celów podatkowych mają miejsce zamieszkania w innym niż Polska państwie członkowskim Unii Europejskiej lub w innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo w Konfederacji Szwajcarskiej, ale zamierzają opodatkować według skali podatkowej uzyskane w Polsce przychody wymienione w art. 29 ust. 1 updof.

Zwróć uwagę!

W celu ułatwienia Czytelnikom dokonania rozliczenia podatkowego za 2016 r., na stronie internetowej naszego Wydawnictwa (www.gofin.pl) zamieściliśmy darmowy program PIT 2016 służący do wypełniania zeznań wraz z załącznikami. W programie tym oraz w internetowym serwisie PIT 2016 można również znaleźć wiele porad dotyczących rozliczania podatku dochodowego.

Dane podatnika i małżonka

W składanym zeznaniu podatnicy muszą wykazać swoje dane osobowe, takie jak imię, nazwisko i datę urodzenia, oraz dane adresowe, przy czym chodzi tu o aktualny na ostatni dzień roku podatkowego adres zamieszkania podatnika.

Zwróć uwagę!

Miejscem zamieszkania jest miejscowość, w której podatnik przebywa z zamiarem stałego pobytu i która stanowi centrum jego interesów życiowych i majątkowych. Adres zamieszkania nie musi pokrywać się z adresem (stałego lub czasowego) zameldowania.

Konieczne jest również podanie w zeznaniu prawidłowego identyfikatora podatkowego, którym jest: NIP albo numer PESEL. Przy czym PESEL podają podatnicy objęci rejestrem PESEL, którzy w roku podatkowym nie prowadzili działalności gospodarczej, nie byli zarejestrowanymi podatnikami VAT ani płatnikami składek ZUS/podatku.

W przypadku zeznania składnego przez małżonków wspólnie opodatkowujących swoje dochody do zeznania należy wpisać wspomniane dane dotyczące obojga małżonków.

Miejsce, termin i sposób złożenia zeznania

Miejsce zamieszkania podatnika w ostatnim dniu roku podatkowego stanowi podstawowe kryterium ustalenia urzędu skarbowego właściwego miejscowo, do którego należy złożyć zeznanie. Od tej zasady są jednak wyjątki, które ilustruje tabela.

Przypadki gdy właściwość urzędu skarbowego
ustala się w sposób szczególny
Właściwy urząd skarbowy
miejsce zamieszkania podatnika na terytorium Polski ustało przed końcem roku podatkowego według ostatniego miejsca zamieszkania podatnika na terytorium Polski
małżonkowie mający różne miejsca zamieszkania opodatkowujący łącznie swoje dochody według miejsca zamieszkania jednego z małżonków
podatnik (niebędący polskim rezydentem podatkowym) niemający miejsca zamieszkania w Polsce urząd skarbowy do spraw opodatkowania osób zagranicznych

Zwróć uwagę!

Zeznanie PIT-37(23) za 2016 r. należy złożyć do właściwego urzędu skarbowego najpóźniej 2 maja 2017 r. (termin określony ustawowo na 30 kwietnia, w 2017 r. przypada w niedzielę).

Zeznanie podatkowe można:

 • złożyć bezpośrednio we właściwym urzędzie skarbowym lub za pośrednictwem centrum obsługi, o którym mowa w art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o administracji podatkowej (Dz. U. poz. 1269 ze zm.), albo
   
 • nadać (złożyć, wysłać) w sposób przewidziany w art. 12 § 6 Ordynacji podatkowej, tj. m.in. w formie dokumentu elektronicznego przez internet albo za pośrednictwem wyznaczonego operatora pocztowego (w latach 2016-2025 obowiązki takiego operatora pełni Poczta Polska S.A.; data stempla pocztowego będzie uważana za datę złożenia zeznania wyłącznie w przypadku jego nadania w placówce tego operatora).

Ustalenie zobowiązania podatkowego

Celem złożenia zeznania jest ustalenie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku dochodowym za rok podatkowy podlegający rozliczeniu. W zeznaniu PIT-37 podatnicy wykazują zatem:

 • osiągnięte w roku podatkowym przychody i poniesione koszty ich uzyskania, z reguły na podstawie danych wynikających ze sporządzonych przez płatników informacji podatkowych, np. PIT-8C, PIT-11, PIT-11A, IFT-1/IFT-1R,
   
 • dochody lub straty,
   
 • sumę zaliczek pobranych przez płatnika(ów),
   
 • kwoty przysługujących im odliczeń od dochodu (np. z tytułu potrąconych przez płatnika składek na ubezpieczenia społeczne, przekazanych darowizn, wydatków rehabilitacyjnych, z tytułu używania sieci internet czy oszczędzania na IKZE),
   
 • podstawę opodatkowania, podatek obliczony według skali podatkowej oraz doliczenia zwiększające kwotę podatku,
   
 • kwoty odliczeń od podatku przysługujące m.in. z tytułu pobranych przez płatnika składek na ubezpieczenie zdrowotne czy w ramach ulgi na dzieci, oraz
   
 • podatek należny za rok podatkowy oraz kwotę do zapłaty lub nadpłaty,
   
 • ewentualną kwotę zwrotu z tytułu nieodliczonej ulgi na dzieci.
Zwróć uwagę!

Podstawę opodatkowania oraz kwotę podatku należnego wykazuje się w zeznaniu podatkowym w zaokrągleniu do pełnych złotych. Dokonując zaokrąglenia, końcówki kwot wynoszące:

 • mniej niż 50 groszy pomija się, 
   
 • 50 i więcej groszy podwyższa się do pełnych złotych.

Zadysponowanie kwotą 1% podatku

W przypadku gdy podatnicy ustalą kwotę podatku należnego, wówczas w części J zeznania PIT-37 mogą wypełnić wniosek o przekazanie 1% tego podatku (po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół) na rzecz wskazanej przez siebie organizacji pożytku publicznego (poprzez wpisanie w zeznaniu numeru wpisu danej organizacji do Krajowego Rejestru Sądowego oraz kwoty do przekazania na jej rzecz). Musi to być organizacja ujęta w wykazie OPP udostępnionym na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (www.mpips.gov.pl/bip).

Zadysponowaną kwotę podatku przekazuje naczelnik urzędu skarbowego. Aby jednak złożony wniosek został zrealizowany, podatek należny stanowiący podstawę obliczenia kwoty podlegającej przekazaniu musi być zapłacony nie później niż w terminie dwóch miesięcy od upływu terminu do złożenia zeznania.

Zwróć uwagę!

We wniosku wyrażonym w PIT-37 można wskazać tylko jedną organizację pożytku publicznego uprawnioną do otrzymania 1% podatku należnego wynikającego z tego zeznania.

Załączniki do PIT-37

W zależności od potrzeb, wraz z zeznaniem PIT-37 podatnicy składają następujące załączniki:

 • PIT/O(22) - informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowym, 
   
 • PIT/D(26) - informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w roku podatkowym, 
   
 • PIT-2K(8) - oświadczenie o wysokości wydatków związanych z inwestycją służącą zaspokojeniu potrzeb mieszkaniowych (gdy po raz pierwszy korzystają z ulgi odsetkowej), 
   
 • certyfikat rezydencji - potwierdzenie miejsca zamieszkania dla celów podatkowych.

www.PodatekDochodowy.pl - Rozliczenie podatku:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.RozliczeniaPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

listopad 2023
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
11
12
13
14
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
28
29
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum Podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN
Szanowny Użytkowniku !
Prosimy o zapoznanie się z poniższymi informacjami oraz wyrażenie dobrowolnej zgody poprzez kliknięcie przycisku "Zgadzam się".
Pamiętaj, że zawsze możesz wycofać zgodę.

Serwis internetowy, z którego Pani/Pan korzysta używa plików cookies w celu:

 • niezbędnego zapewnienia prawidłowego działania Serwisów (utrzymania sesji),
 • realizacji funkcjonalności ułatwiających obsługę Serwisu,
 • analizy statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
 • zbierania i przetwarzania danych osobowych w celu wyświetlenia reklam produktów własnych i klientów reklamowych.
Pliki cookies

Są to pliki instalowane w urządzeniach końcowych osób korzystających z Serwisu, w celu administrowania Serwisem, dostosowania treści Serwisu do preferencji użytkownika, utrzymania sesji użytkownika oraz dla celów statystycznych i targetowania reklamy (dostosowania treści reklamy do indywidualnych potrzeb użytkownika). Informujemy, że istnieje możliwość określenia przez użytkownika Serwisu warunków przechowywania lub uzyskiwania dostępu do informacji zawartych w plikach cookies za pomocą ustawień przeglądarki lub konfiguracji usługi. Szczegółowe informacje na ten temat dostępne są u producenta przeglądarki, u dostawcy usługi dostępu do internetu oraz w Polityce prywatności i plików cookies.

Administratorzy

Administratorem Pana/Pani danych osobowych w związku z korzystaniem z Serwisu internetowego i jego usług jest Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o. Administratorem danych osobowych w plikach cookies w związku z wyświetleniem analizy statystyk i wyświetlaniem spersonalizowanych reklam są partnerzy Wydawnictwa Podatkowego GOFIN sp. z o.o., Google Inc, Facebook Inc.

Jakie ma Pani/Pan prawa w stosunku do swoich danych osobowych?

Wobec swoich danych mają Pan/Pani prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do cofnięcia zgody.

Podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych
 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z wykonaniem umowy.

  Umowa w naszym przypadku oznacza akceptację regulaminu naszych usług. Jeśli zatem akceptuje Pani/Pan umowę na realizację danej usługi, to możemy przetwarzać Pani/Pana dane w zakresie niezbędnym do realizacji tej umowy.

 • Niezbędność przetwarzania danych w związku z prawnie uzasadnionym interesem administratora.

  Dotyczy sytuacji, gdy przetwarzanie danych jest uzasadnione z uwagi na usprawiedliwione potrzeby administratora, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora.

 • Dobrowolna zgoda.

  Aby móc realizować cele:
  - zapamiętania Pani/Pana decyzji w Serwisach w zakresie korzystania z dostępnych opcjonalnie funkcjonalności,
  - analiz statystyk ruchu i reklam w Serwisach,
  - wyświetlania spersonalizowanych reklam produktów własnych i klientów reklamowych w związku z odwiedzaniem niniejszego Serwisu internetowego partnerzy Wydawnictwa Podatkowego Gofin sp. z o.o. muszą mieć możliwość przetwarzania Pani/Pana danych.

Potrzebna jest Nam Pani/Pana dobrowolna zgoda na zapisy w plikach cookies w celach realizacji powyższych celów.
W związku z powyższymi wyjaśnieniami prosimy o wyrażenie dobrowolnej zgody na zapisywanie informacji w plikach cookies przez kliknięcie przycisku „Zgadzam się” lub „Nie teraz” w przypadku braku zgody. Istnieje możliwość skorzystania z „ustawień zaawansowanych” plików cookies w celu określenia indywidualnych zgód na zapis wybranych plików cookies realizujących wybrane cele.