podatek dochodowy, rozliczenia podatkowe, przychody podatkowe, koszty podatkowe

www.PodatekDochodowy.pl

lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 80 (1017) z dnia 7.10.2013

Limity w podatku dochodowym na 2014 r.

Znane są już limity kwotowe obowiązujące podatników podatku dochodowego w 2014 r. Ponieważ ustawy podatkowe określają te limity w euro, ich wysokość jest modyfikowana na każdy rok podatkowy z uwagi na konieczność przeliczenia ich na złotówki według wskazanego w ustawach kursu.

W przypadku ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (…) jest to średni kurs euro ogłoszony przez NBP, obowiązujący w dniu 1 października 2013 r., który wynosi 4,2230 zł (tabela NBP nr 190/A/NBP/2013 z dnia 1.10.2013 r.). Ten kurs warunkuje u podatników kontynuujących działalność gospodarczą wybór jako formy opodatkowania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Mogą oni skorzystać z niego w 2014 r., o ile w 2013 r.:

  • uzyskali przychody z działalności prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 633.450 zł (150.000 euro × 4,2230 zł/euro),
  • uzyskali przychody z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wszystkich wspólników nie przekroczyła kwoty 633.450 zł (150.000 euro × 4,2230 zł/euro).

Podatnik, który w 2013 r. prowadzi równocześnie działalność samodzielnie oraz w formie spółki, w 2014 r. będzie miał możliwość opłacania ryczałtu ewidencjonowanego od każdego rodzaju swej działalności pod warunkiem, że przychody z działalności samodzielnej, jak i przychody spółki nie przekroczą za 2013 r. kwoty 633.450 zł. W przypadku przekroczenia tego limitu tylko w działalności samodzielnej - ryczałtem ewidencjonowanym mogą być opodatkowane wyłącznie przychody uzyskane w spółce, i odwrotnie.

Z kolei z prawa do kwartalnego opłacania ryczałtu w 2014 r. będą mogli skorzystać podatnicy, których przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki w 2013 r. nie przekroczyły kwoty 105.575 zł (tj. 25.000 euro × 4,2230 zł/euro).

Podobnie w ustawach o pdof oraz o pdop zarówno limit wyznaczający status małego podatnika, jak i jednorazowej amortyzacji jest wyrażony w euro, co również związane jest z koniecznością przeliczenia go na złote. W obu przypadkach, dokonuje się tego według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł. Tak wynika z art. 5a pkt 20 ustawy o pdof i art. 4a pkt 10 ustawy o pdop (w zakresie małego podatnika) oraz art. 22k ust. 12 ustawy o pdof i art. 16k ust. 12 ustawy o pdop (limit jednorazowej amortyzacji).

Małym podatnikiem jest podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro. Biorąc pod uwagę średni kurs euro z dnia 1 października 2013 r. w wysokości 4,2230 zł, w 2014 r. małym podatnikiem będzie przedsiębiorca, u którego wartość przychodów ze sprzedaży za 2013 r. nie przekroczy 5.068.000 zł. Z kolei przeliczony na złote według tego samego kursu limit jednorazowej amortyzacji, który wyznacza ustawowa kwota 50.000 euro, na 2014 r. wyniesie 211.000 zł.

www.PodatekDochodowy.pl - Aktualności:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Serwis Głównego Księgowego
Gazeta Podatkowa
Darmowy program PIT Gofin 2013 - www.pit.gofin.pl
Darmowy program BILANS Gofin 2013 - www.bilans.gofin.pl
Sklep internetowy - www.sklep.gofin.pl
Przewodnik Prenumeratora - www.PrzewodnikPrenumeratora.gofin.pl
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków

DRUKI - Podatek dochodowy

Darmowe druki aktywne

PRZEPISY PRAWNE

Ustawy, rozporządzenia - teksty ujednolicone

FORUM - Podatek dochodowy

Forum aktywnych księgowych

Składka zdrowotna w pit - problem

Czy wspólnik x spółki komandytowej może odliczyć składkę zdrowotną, którą zapłaciła za niego i jego żonę spółka komandytowa ? Spółka komandytowa została założona w 2012 r. Wspólnik x wniósł do (...)

Samochód na cele działalności gosp.

Kupiłam samochód w 04/2014. Czy mogę równie w 04/2014 przejadać go na cele działalności gosp. czy dopiero w 05/2014.

Firma gastronomiczna - usł. marketingowe. Która kolumna KPiR?

Firma gastronomiczna. Przychód miesięczny z kasy księgowany w kol. 7. W m-cu marcu wystawiono f-rę dla Cola Coli na usł. marketingowe. Księguję tę f-rę do kol. 8, prawda?

50% ODLICZENIA PALIWA?

SAMOCHÓD CIĘZAROWY 1 RZĄD SIEDZEŃ KOBINA ODZIELONA bez zrobienia vat-1/ nie zdązyłam zrobić/ czy odliczamy 50% paliwa. A co z niemieckimi paragonami na paliwo tez 50%, a co przejazdami (...)

Inwentaryzacja 2013

Witam, czy inwentaryzacje na początek roku 2014 wlicza się do kalkulacji zaliczki za marzec?

Kurs do przeliczenia - del.

Jaki kurs waluty zastosować do przeliczenia del. zagranicznej, w przypadku gdy: 1. pracownik nie pobiera zaliczki 2. pracownik pobiera zaliczkę 50 euro, zawsze wydatki przewyższają tą zaliczkę (...)

Cash-back

W ubiegłym roku otrzymałam kilkakrotnie premię od banku, za płatności internetowe. Sądziłam, że bank wyśle mi PIT-8C, lecz tego nie zrobił. PIT-8C - jak się dowiedziałam - jest wysyłany, kiedy (...)
TEMATY W ZASOBACH PŁATNYCH zobacz ofertę prenumeraty

Sklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60