podatek dochodowy, rozliczenia podatkowe, przychody podatkowe, koszty podatkowe
lupa
Do 30 kwietnia osoby fizyczne prowadzące księgi rachunkowe powinny przekazać do urzędu skarbowego sprawozdanie finansowe za 2014 r.30 kwietnia 2015 r. upływa termin przekazania do PFRON sprawozdania finansowego za 2014 r.Do 30 kwietnia 2015 r. należy złożyć PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39 za 2014 r.
Zamknij
A A A

Gazeta Podatkowa nr 80 (1017) z dnia 7.10.2013

Limity w podatku dochodowym na 2014 r.

Znane są już limity kwotowe obowiązujące podatników podatku dochodowego w 2014 r. Ponieważ ustawy podatkowe określają te limity w euro, ich wysokość jest modyfikowana na każdy rok podatkowy z uwagi na konieczność przeliczenia ich na złotówki według wskazanego w ustawach kursu.

W przypadku ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym (…) jest to średni kurs euro ogłoszony przez NBP, obowiązujący w dniu 1 października 2013 r., który wynosi 4,2230 zł (tabela NBP nr 190/A/NBP/2013 z dnia 1.10.2013 r.). Ten kurs warunkuje u podatników kontynuujących działalność gospodarczą wybór jako formy opodatkowania ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Mogą oni skorzystać z niego w 2014 r., o ile w 2013 r.:

  • uzyskali przychody z działalności prowadzonej wyłącznie samodzielnie, w wysokości nieprzekraczającej 633.450 zł (150.000 euro × 4,2230 zł/euro),
  • uzyskali przychody z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów wszystkich wspólników nie przekroczyła kwoty 633.450 zł (150.000 euro × 4,2230 zł/euro).

Podatnik, który w 2013 r. prowadzi równocześnie działalność samodzielnie oraz w formie spółki, w 2014 r. będzie miał możliwość opłacania ryczałtu ewidencjonowanego od każdego rodzaju swej działalności pod warunkiem, że przychody z działalności samodzielnej, jak i przychody spółki nie przekroczą za 2013 r. kwoty 633.450 zł. W przypadku przekroczenia tego limitu tylko w działalności samodzielnej - ryczałtem ewidencjonowanym mogą być opodatkowane wyłącznie przychody uzyskane w spółce, i odwrotnie.

Z kolei z prawa do kwartalnego opłacania ryczałtu w 2014 r. będą mogli skorzystać podatnicy, których przychody z działalności prowadzonej samodzielnie albo przychody spółki w 2013 r. nie przekroczyły kwoty 105.575 zł (tj. 25.000 euro × 4,2230 zł/euro).

Podobnie w ustawach o pdof oraz o pdop zarówno limit wyznaczający status małego podatnika, jak i jednorazowej amortyzacji jest wyrażony w euro, co również związane jest z koniecznością przeliczenia go na złote. W obu przypadkach, dokonuje się tego według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego, w zaokrągleniu do 1.000 zł. Tak wynika z art. 5a pkt 20 ustawy o pdof i art. 4a pkt 10 ustawy o pdop (w zakresie małego podatnika) oraz art. 22k ust. 12 ustawy o pdof i art. 16k ust. 12 ustawy o pdop (limit jednorazowej amortyzacji).

Małym podatnikiem jest podatnik, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1.200.000 euro. Biorąc pod uwagę średni kurs euro z dnia 1 października 2013 r. w wysokości 4,2230 zł, w 2014 r. małym podatnikiem będzie przedsiębiorca, u którego wartość przychodów ze sprzedaży za 2013 r. nie przekroczy 5.068.000 zł. Z kolei przeliczony na złote według tego samego kursu limit jednorazowej amortyzacji, który wyznacza ustawowa kwota 50.000 euro, na 2014 r. wyniesie 211.000 zł.

www.PodatekDochodowy.pl - Aktualności:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

kwiecień 2015
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
PIT 2014 - DARMOWY PROGRAM - POBIERZ
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
Sklep internetowy - www.sklep.gofin.pl
Przewodnik Prenumeratora - www.PrzewodnikPrenumeratora.gofin.pl
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków

DRUKI - Podatek dochodowy

Darmowe druki aktywne

Sklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60