podatek dochodowy, rozliczenia podatkowe, przychody podatkowe, koszty podatkowe
lupa
A A A

Biuletyn Informacyjny dla Służb Ekonomiczno - Finansowych nr 22 (957) z dnia 1.08.2017

Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt nowelizacji ustaw o podatku dochodowym (CIT i PIT)

Ministerstwo Finansów na swojej stronie internetowej (www.mf.gov.pl) poinformowało o projekcie nowelizacji ustaw o CIT i PIT. Jak wskazano w uzasadnieniu do ww. projektu, zasadniczym celem nowelizacji jest uszczelnienie systemu podatku CIT, tak, aby zapewnić powiązanie wysokości podatku płaconego przez duże przedsiębiorstwa, w szczególności międzynarodowe, z faktycznym miejscem uzyskiwania przez nie dochodu. Projektowana ustawa ma stanowić kolejny krok w kierunku odbudowania dochodów podatkowych, w szczególności dochodów z podatku CIT.

Ministerstwo Finansów poinformowało, że planowane zmiany mają objąć:

1) uszczelnienie systemu podatkowego poprzez:

a) reakcję na konkretne przykłady agresywnej optymalizacji podatkowej,

b) odbudowanie źródeł dochodów w podatku CIT,

c) powiązanie miejsca opodatkowania z miejscem uzyskiwania dochodu,

2) ułatwienia dla mikro-, małych i średnich przedsiębiorców, polegające na podwyższeniu wartości jednorazowej amortyzacji z 3.500 zł do 5.000 zł,

3) poprawę konkurencyjności przedsiębiorstw niestosujących agresywnych optymalizacji.

Jak wskazało MF, zawarte w projekcie reakcje na konkretne zachowania podatników, które skutkują niezasadnym obniżaniem ich bazy podatkowej, to m.in.:

 • wyodrębnienie w ustawie o PDOP źródła przychodów w postaci zysków kapitałowych oraz rozdzielenie dochodów uzyskiwanych z tego źródła od pozostałych dochodów podatnika,
   
 • modyfikacja przepisów dotyczących tzw. niedostatecznej kapitalizacji,
   
 • modyfikacja przepisów dotyczących unikania opodatkowania poprzez tworzenie kontrolowanych spółek zagranicznych (CFC) w państwach, które stosują preferencyjne reżimy opodatkowania, w tym w tzw. rajach podatkowych,
   
 • modyfikacja przepisów regulujących funkcjonowanie podatkowych grup kapitałowych (PGK),
   
 • wprowadzenie przepisów limitujących - powyżej progu kwotowego, uwzględniającego potrzeby wynikające z działalności operacyjnej przedsiębiorstwa - wysokość kosztów uzyskania przychodów związanych z zawieranymi przez podatników CIT umowami na określone usługi niematerialne,
   
 • wprowadzenie tzw. minimalnego podatku dochodowego w odniesieniu do podatników posiadających nieruchomości komercyjne handlowo-usługowe oraz budynki sklasyfikowane jako biurowe - jednak wyłącznie o znacznej wartości, tj. takie, których wartość początkowa przekracza 10 mln zł.

Proponowane zmiany do ustawy o PIT

Niektóre z ww. uregulowań znajdą odzwierciedlenie w nowelizacji ustawy o PDOF (np. odnośnie amortyzacji czy minimalnego podatku dochodowego od nieruchomości komercyjnych). Ponadto w ustawie o PDOF przewiduje się m.in.:

 • wprowadzenie rocznego limitu kwotowego w wysokości 100.000 zł warunkującego możliwość stosowania ryczałtu od przychodów z najmu poza działalnością gospodarczą (stawka 8,5%) - jak wyjaśniono w uzasadnieniu projektu zmian, wprowadzenie tego limitu pozwoli na ograniczenie stosowania tej formy opodatkowania tylko do podatników, którzy tego rodzaju przychody traktują jako dodatkowe źródło dochodów; limit ten ma dotyczyć łącznie małżonków, między którymi istnieje wspólność majątkowa;
   
 • wyłączenie przychodów uzyskiwanych w ramach programów motywacyjnych z realizacji pochodnych instrumentów finansowych lub praw wynikających z papierów wartościowych ze źródła kapitały pieniężne i zaliczenie ich do przychodów ze stosunku pracy lub z działalności prowadzonej osobiście;
   
 • doprecyzowanie przepisów dotyczących rozliczania kosztów pośrednich - którego celem jest jednoznaczne powiązanie momentu zaliczenia danego kosztu do kosztów uzyskania przychodów z momentem jego księgowego rozliczenia, tj. z momentem, w którym dany koszt (odpis) jest przez podmiot gospodarczy rachunkowo uwzględniany dla potrzeb ustalenia wyniku finansowego (rachunkowego) danej jednostki (zmiana ta ma wyeliminować dotychczasowe wątpliwości w tym zakresie, a przede wszystkim ma ujednolicić datę ujmowania danego kosztu dla celów zarówno rachunkowych, jak i podatkowych) - taka sama zmiana ma zostać wprowadzona do ustawy o PDOP;
   
 • doprecyzowanie przepisów dotyczących kosztów uzyskania przychodów w przypadku zbywania wierzytelności, w tym poprzez jej wniesienie tytułem wkładu niepieniężnego do spółki, dokonywania w związku z taką wierzytelnością odpisów aktualizujących oraz w przypadku umorzenia takiej wierzytelności;
   
 • doprecyzowanie zasad określania dochodu uzyskanego ze zbycia akcji otrzymanych w wyniku realizacji programów motywacyjnych (zdefiniowanie programów).

Planuje się także poszerzenie zakresu zwolnień podatkowych m.in. o:

Projektowane zmiany miałyby wejść w życie głównie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Do tematu będziemy wracać na łamach naszego czasopisma.

www.PodatekDochodowy.pl - Aktualności:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.PoradyPodatkowe.pl » 
Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

kwiecień 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
4
5
6
7
8
10
11
12
13
14
15
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60