podatek dochodowy, rozliczenia podatkowe, przychody podatkowe, koszty podatkowe

www.PodatekDochodowy.pl

lupa
A A A

Jak amortyzować składniki majątku firmy? - Dodatek nr 7 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 8 (248) z dnia 20.04.2009

Metoda degresywna

Metoda degresywna może być stosowana wyłącznie do środków trwałych określonych w art. 22k ust. 1 updof i art. 16k ust. 1 updop, tj. maszyn i urządzeń zakwalifikowanych do grupy 3-6 i 8 KŚT oraz środków transportu, z wyjątkiem samochodów osobowych. Polega ona na tym, że podstawa dokonywania odpisów amortyzacyjnych jest zmniejszana w każdym roku podatkowym o sumę odpisów dokonanych w poprzednich latach. Tak ustaloną podstawę mnoży się przez stawkę amortyzacyjną określoną w Wykazie, podwyższoną współczynnikiem nie wyższym niż 2,0. Począwszy od roku podatkowego, w którym tak określona roczna kwota amortyzacji miałaby być niższa od rocznej kwoty amortyzacji obliczonej przy zastosowaniu metody liniowej, podatnicy dokonują dalszych odpisów amortyzacyjnych wg metody liniowej.

Przykład

Przyjmijmy następujące założenia:

  • środek trwały jest klasyfikowany do grupy 5 KŚT,

  • wartość początkowa środka trwałego wynosi 280.000 zł,

  • stawka amortyzacyjna wynosi 14%,

  • środek trwały został oddany do użytku i wpisany do ewidencji środków trwałych w marcu 2009 r.

Lata podatkowe Wyliczenie odpisu amortyzacyjnego Roczny odpis amortyzacyjny Łączny odpis amortyzacyjny
2009
(IV-XII)
[(280.000 zł x 14% x 2,0) : 12 m-cy] x 9 m-cy = 58.800 zł
58.800,00 zł
58.800,00 zł
2010 (280.000 zł - 58.800 zł) x 28% = 61.936 zł
61.936,00 zł
120.736,00 zł
2011 (280.000 zł - 120.736 zł) x 28% = 44.593,92 zł
44.593,92 zł
165.329,92 zł
2012 W tym roku podatkowym odpis liczony metodą degresywną byłby niższy od liczonego metodą liniową. Zatem od tego roku środek trwały będzie amortyzowany metodą liniową.
280.000 zł x 14% = 39.200 zł
39.200,00 zł
204.529,92 zł
2013 280.000 zł x 14% = 39.200 zł
39.200,00 zł
243.729,92 zł
2014 280.000 zł - 243.729,92 zł = 36.270,08 zł
36.270,08 zł
280.000,00 zł

www.PodatekDochodowy.pl - Środki trwałe i wartości niematerialne:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.SrodkiTrwale.pl » 
Więcej w zasobach płatnych
Serwis Głównego Księgowego
Gazeta Podatkowa
Darmowy program PIT Gofin 2013 - www.pit.gofin.pl
Darmowy program BILANS Gofin 2013 - www.bilans.gofin.pl
Sklep internetowy - www.sklep.gofin.pl
Przewodnik Prenumeratora - www.PrzewodnikPrenumeratora.gofin.pl
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków

DRUKI - Podatek dochodowy

Darmowe druki aktywne

PRZEPISY PRAWNE

Ustawy, rozporządzenia - teksty ujednolicone

FORUM - Podatek dochodowy

Forum aktywnych księgowych

Składka zdrowotna w pit - problem

Czy wspólnik x spółki komandytowej może odliczyć składkę zdrowotną, którą zapłaciła za niego i jego żonę spółka komandytowa ? Spółka komandytowa została założona w 2012 r. Wspólnik x wniósł do (...)

Samochód na cele działalności gosp.

Kupiłam samochód w 04/2014. Czy mogę równie w 04/2014 przejadać go na cele działalności gosp. czy dopiero w 05/2014.

Firma gastronomiczna - usł. marketingowe. Która kolumna KPiR?

Firma gastronomiczna. Przychód miesięczny z kasy księgowany w kol. 7. W m-cu marcu wystawiono f-rę dla Cola Coli na usł. marketingowe. Księguję tę f-rę do kol. 8, prawda?

50% ODLICZENIA PALIWA?

SAMOCHÓD CIĘZAROWY 1 RZĄD SIEDZEŃ KOBINA ODZIELONA bez zrobienia vat-1/ nie zdązyłam zrobić/ czy odliczamy 50% paliwa. A co z niemieckimi paragonami na paliwo tez 50%, a co przejazdami (...)

Inwentaryzacja 2013

Witam, czy inwentaryzacje na początek roku 2014 wlicza się do kalkulacji zaliczki za marzec?

Kurs do przeliczenia - del.

Jaki kurs waluty zastosować do przeliczenia del. zagranicznej, w przypadku gdy: 1. pracownik nie pobiera zaliczki 2. pracownik pobiera zaliczkę 50 euro, zawsze wydatki przewyższają tą zaliczkę (...)

Cash-back

W ubiegłym roku otrzymałam kilkakrotnie premię od banku, za płatności internetowe. Sądziłam, że bank wyśle mi PIT-8C, lecz tego nie zrobił. PIT-8C - jak się dowiedziałam - jest wysyłany, kiedy (...)
TEMATY W ZASOBACH PŁATNYCH zobacz ofertę prenumeraty

Sklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60