podatek dochodowy, rozliczenia podatkowe, przychody podatkowe, koszty podatkowe
lupa
A A A

Jak amortyzować składniki majątku firmy? - Dodatek nr 7 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 8 (248) z dnia 20.04.2009

Metoda degresywna

Metoda degresywna może być stosowana wyłącznie do środków trwałych określonych w art. 22k ust. 1 updof i art. 16k ust. 1 updop, tj. maszyn i urządzeń zakwalifikowanych do grupy 3-6 i 8 KŚT oraz środków transportu, z wyjątkiem samochodów osobowych. Polega ona na tym, że podstawa dokonywania odpisów amortyzacyjnych jest zmniejszana w każdym roku podatkowym o sumę odpisów dokonanych w poprzednich latach. Tak ustaloną podstawę mnoży się przez stawkę amortyzacyjną określoną w Wykazie, podwyższoną współczynnikiem nie wyższym niż 2,0. Począwszy od roku podatkowego, w którym tak określona roczna kwota amortyzacji miałaby być niższa od rocznej kwoty amortyzacji obliczonej przy zastosowaniu metody liniowej, podatnicy dokonują dalszych odpisów amortyzacyjnych wg metody liniowej.

Przykład

Przyjmijmy następujące założenia:

  • środek trwały jest klasyfikowany do grupy 5 KŚT,

  • wartość początkowa środka trwałego wynosi 280.000 zł,

  • stawka amortyzacyjna wynosi 14%,

  • środek trwały został oddany do użytku i wpisany do ewidencji środków trwałych w marcu 2009 r.

Lata podatkowe Wyliczenie odpisu amortyzacyjnego Roczny odpis amortyzacyjny Łączny odpis amortyzacyjny
2009
(IV-XII)
[(280.000 zł x 14% x 2,0) : 12 m-cy] x 9 m-cy = 58.800 zł
58.800,00 zł
58.800,00 zł
2010 (280.000 zł - 58.800 zł) x 28% = 61.936 zł
61.936,00 zł
120.736,00 zł
2011 (280.000 zł - 120.736 zł) x 28% = 44.593,92 zł
44.593,92 zł
165.329,92 zł
2012 W tym roku podatkowym odpis liczony metodą degresywną byłby niższy od liczonego metodą liniową. Zatem od tego roku środek trwały będzie amortyzowany metodą liniową.
280.000 zł x 14% = 39.200 zł
39.200,00 zł
204.529,92 zł
2013 280.000 zł x 14% = 39.200 zł
39.200,00 zł
243.729,92 zł
2014 280.000 zł - 243.729,92 zł = 36.270,08 zł
36.270,08 zł
280.000,00 zł

www.PodatekDochodowy.pl - Środki trwałe i wartości niematerialne:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.SrodkiTrwale.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

marzec 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60