podatek dochodowy, rozliczenia podatkowe, przychody podatkowe, koszty podatkowe
lupa
Do 30 kwietnia osoby fizyczne prowadzące księgi rachunkowe powinny przekazać do urzędu skarbowego sprawozdanie finansowe za 2014 r.30 kwietnia 2015 r. upływa termin przekazania do PFRON sprawozdania finansowego za 2014 r.Do 30 kwietnia 2015 r. należy złożyć PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39 za 2014 r.
Zamknij
A A A

Jak amortyzować składniki majątku firmy? - Dodatek nr 7 do Przeglądu Podatku Dochodowego nr 8 (248) z dnia 20.04.2009

Metoda degresywna

Metoda degresywna może być stosowana wyłącznie do środków trwałych określonych w art. 22k ust. 1 updof i art. 16k ust. 1 updop, tj. maszyn i urządzeń zakwalifikowanych do grupy 3-6 i 8 KŚT oraz środków transportu, z wyjątkiem samochodów osobowych. Polega ona na tym, że podstawa dokonywania odpisów amortyzacyjnych jest zmniejszana w każdym roku podatkowym o sumę odpisów dokonanych w poprzednich latach. Tak ustaloną podstawę mnoży się przez stawkę amortyzacyjną określoną w Wykazie, podwyższoną współczynnikiem nie wyższym niż 2,0. Począwszy od roku podatkowego, w którym tak określona roczna kwota amortyzacji miałaby być niższa od rocznej kwoty amortyzacji obliczonej przy zastosowaniu metody liniowej, podatnicy dokonują dalszych odpisów amortyzacyjnych wg metody liniowej.

Przykład

Przyjmijmy następujące założenia:

  • środek trwały jest klasyfikowany do grupy 5 KŚT,

  • wartość początkowa środka trwałego wynosi 280.000 zł,

  • stawka amortyzacyjna wynosi 14%,

  • środek trwały został oddany do użytku i wpisany do ewidencji środków trwałych w marcu 2009 r.

Lata podatkowe Wyliczenie odpisu amortyzacyjnego Roczny odpis amortyzacyjny Łączny odpis amortyzacyjny
2009
(IV-XII)
[(280.000 zł x 14% x 2,0) : 12 m-cy] x 9 m-cy = 58.800 zł
58.800,00 zł
58.800,00 zł
2010 (280.000 zł - 58.800 zł) x 28% = 61.936 zł
61.936,00 zł
120.736,00 zł
2011 (280.000 zł - 120.736 zł) x 28% = 44.593,92 zł
44.593,92 zł
165.329,92 zł
2012 W tym roku podatkowym odpis liczony metodą degresywną byłby niższy od liczonego metodą liniową. Zatem od tego roku środek trwały będzie amortyzowany metodą liniową.
280.000 zł x 14% = 39.200 zł
39.200,00 zł
204.529,92 zł
2013 280.000 zł x 14% = 39.200 zł
39.200,00 zł
243.729,92 zł
2014 280.000 zł - 243.729,92 zł = 36.270,08 zł
36.270,08 zł
280.000,00 zł

www.PodatekDochodowy.pl - Środki trwałe i wartości niematerialne:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.SrodkiTrwale.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Terminarz

kwiecień 2015
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
28
29
PIT 2014 - DARMOWY PROGRAM - POBIERZ
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
Sklep internetowy - www.sklep.gofin.pl
Przewodnik Prenumeratora - www.PrzewodnikPrenumeratora.gofin.pl
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków

DRUKI - Podatek dochodowy

Darmowe druki aktywne

Sklep internetowy - sklep.gofin.plSklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60