podatek dochodowy, rozliczenia podatkowe, przychody podatkowe, koszty podatkowe
lupa
A A A

Gazeta Podatkowa nr 65 (1315) z dnia 16.08.2016

Nieodpłatne świadczenie w przychodach ze zlecenia

Prowadzę małą firmę produkcyjną. Od kilku lat w sezonie letnim dodatkowo zatrudniam zleceniobiorców - mieszkańców okolicznych wiosek. Z racji wysokości ich wynagrodzeń pobieram od nich zaliczki na podatek. W bieżącym roku zapewniam im nieodpłatne dowozy do firmy z miejsca zamieszkania i z powrotem o wartości 140 zł za miesiąc za każdego zleceniobiorcę. Czy to świadczenie niepieniężne należy opodatkować wraz z podstawowym wynagrodzeniem wynikającym z umowy zlecenia, czy osobno?

Nieodpłatne świadczenie w przychodach ze zlecenia
rys. Nieodpłatne świadczenie w przychodach ze zlecenia

Przychody z umowy zlecenia uzyskiwane przez osobę fizyczną od przedsiębiorcy stanowią przychody z działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 8 ustawy o pdof. Należy do nich zaliczyć nie tylko wypłacone (lub postawione do dyspozycji) zleceniobiorcy wynagrodzenia, lecz również otrzymane przez niego świadczenia w naturze i inne nieodpłatne świadczenia.

W przypadku świadczeń nieodpłatnych, które nie są objęte zwolnieniem od podatku dochodowego, zleceniodawca po ustaleniu ich wartości powinien je opodatkować. Dotyczy to również sytuacji, w której świadczenie takie jest jedynym przychodem, jaki otrzymał w danym miesiącu zleceniobiorca. Jeżeli bowiem przedmiotem świadczeń, o których mowa m.in. w art. 13 pkt 8 tej ustawy, nie są pieniądze, to podatnik jest obowiązany wpłacić płatnikowi kwotę zaliczki lub należnego zryczałtowanego podatku przed udostępnieniem świadczenia (art. 41 ust. 7 pkt 3 ustawy o pdof). Zaliczkę na podatek od wartości takiego świadczenia oblicza się na zasadach wskazanych w art. 41 ust. 1-1a ustawy o pdof, czyli od przychodu pomniejszonego o miesięczne koszty w wysokości określonej w art. 22 ust. 9 ustawy o pdof oraz potrącone przez płatnika w danym miesiącu składki ZUS.

Gdy natomiast w tym samym miesiącu ma miejsce wypłata należności z umowy zlecenia i udostępnienie zleceniobiorcy nieodpłatnego świadczenia, np. w postaci nieodpłatnego dowozu do firmy, świadczenia te należy zsumować i pobrać zaliczkę na podatek od ich sumy (tj. od łącznego przychodu uzyskanego w danym miesiącu). Wówczas zaliczka od świadczenia niepieniężnego zostaje pobrana z wynagrodzenia za wykonanie zlecenia.

Przykład

Przedsiębiorca podpisał umowę zlecenia z osobą niebędącą jego pracownikiem na kwotę 1.800 zł. Zleceniobiorca nie przystąpił do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego i jest to dla niego jedyne źródło zarobkowania. W lipcu 2016 r. osoba ta poza wynagrodzeniem uzyskała od zleceniodawcy nieodpłatne świadczenie w postaci bezpłatnego dowozu z miejsca zamieszkania do firmy i z powrotem o wartości 140 zł.

Zleceniodawca ustalając zaliczkę na podatek od tych świadczeń dokonał następujących obliczeń:

1) przychody (1.800 zł + 140 zł)  1.940 zł,
2) składki na ubezpieczenia społeczne: 
(1.940 zł × 11,26%),
218,44 zł
3) podstawa wymiaru składki zdrowotnej: 
(1.940 zł - 218,44 zł),
1.721,56 zł
4) składka zdrowotna:
- 9% 154,94 zł,
- 7,75% 133,42 zł,
5) koszty uzyskania przychodu: 
(1.940 zł - 218,44 zł) × 20%
344,31 zł,
6) podstawa opodatkowania po zaokrągleniu: 
1.940 zł - (344,31 zł + 218,44 zł) = 1.377,25 zł,
1.377 zł
7) zaliczka na podatek: 
(1.377 zł × 18%),
247,86 zł
8) zaliczka do US po zaokrągleniu: 
(247,86 zł - 133,42 zł) = 114,44 zł,
114 zł
9) do wypłaty dla zleceniobiorcy: 
1.800 zł - (218,44 zł + 154,94 zł + 114 zł).
1.312,62 zł

www.PodatekDochodowy.pl - Opodatkowanie umów:

 Jeśli nie znalazłeś informacji, której szukasz,
wejdź do serwisu
www.UmowyCywilnoprawne.pl » 
Więcej w zasobach płatnych

Serwis Głównego Księgowego

Gazeta Podatkowa

Prenumerata 2018 r. - www.sklep.gofin.pl
DARMOWE PROGRAMY
Indeks Księgowań - Księgowanie od A do Z
GOFIN NEWS - mobilna aplikacja dla Księgowych!
PRZEWODNIKI on-line Księgowego i Kadrowego
Pomocniki Księgowego

Terminarz

luty 2018
PN WT ŚR CZ PT SO ND
1
2
3
4
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
22
23
24
25
26
27
IIIIIIIVVVIVIIVIIIIXXXIXII
ASYSTENT GOFIN - Darmowa aplikacja dla Księgowych
sklep.gofin.pl - RABATY, NAGRODY, PROMOCJE
NEWSLETTERY
Fachowe czasopisma - PoznajProdukty.gofin.pl
Rozliczanie podatku dochodowego, podatku VAT oraz innych podatków i opłat
Vademecum podatnika - podstawowe informacje dotyczące podatków
Sklep internetowy - sklep.gofin.pl
gofin
sgk
czasopisma
forum
sklep
gazeta podatkowa
 
Wydawnictwo Podatkowe GOFIN sp. z o.o., ul. Owocowa 8, 66-400 Gorzów Wlkp., tel. 95 720 85 40, faks 95 720 85 60